Radar

Hälften av flyktingarna från Ukraina har skaffat jobb

380 ukrainska flyktingar anlände till Karlskrona med Stena Line-färjan från Gdynia 10 mars 2022.

Mer än hälften av de ukrainska flyktingarna i Sverige har i dag ett jobb, visar en undersökning från FN:s migrations­organisation.

I en enkätundersökning gjord av FN:s migrations­organisation (IOM) på uppdrag av Regeringskansliet har drygt 4 700 ukrainska flyktingar fått svara på frågor om hur de upplever sin situation i Sverige.

56 procent av flyktingarna i arbetsför ålder uppger själva att de har ett jobb. Det är en högre andel än vad man har sett tidigare.

– Det brukar ta längre tid än så. När tiden går kommer de förmodligen att integreras väl på den svenska arbetsmarknaden, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och Institutet för näringslivs­forskning.

Många ukrainare som kommit till Sverige är högutbildade. 63 procent uppger att de har studerat på högskola. 

Flyktingarna från Ukraina har ett tillfälligt uppehållstillstånd med stöd av EU:s massflyktsdirektiv. Det gör att de snabbt har fått uppehållstillstånd, bostad och rätt att jobba.

Majoriteten vill stanna

De har dock inte haft rätt till SFI-undervisning. Och just språkbarriärer är det största hindret när de söker jobb, enligt flyktingarna själva.

Många flyktingar från Ukraina har i dag jobb som de är överkvalificerade för. Bland de vanligaste jobben återfinns exempelvis städare och byggarbetare.

De flesta flyktingarna från Ukraina vill stanna i Sverige, visar enkäten. Bara en knapp tredjedel är positiva till att återvända till Ukraina när eller om det blir säkert nog i framtiden.

Sedan krigs­utbrottet har ungefär 55 000 ukrainska med­borgare ansökt om skydd enligt EU:s massflykts­direktivet i Sverige. Ungefär 38 000 bedöms för tillfället befinna sig i landet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV