Radar

Nya kvotflyktingar får driftighet och värderingar bedömda

5,7 miljoner personer befinner sig i närliggande länder, på flykt från Syrien.

Kvotflyktingarna minskar från 5000 till 900 i år, efter beslut från regeringen. Nytt är även att Migrationsverket ska ta hänsyn till så kallade integrationskriterier som driftighet, färdigheter och värderingar vid bedömningen av vilka som får komma till Sverige.

En kvotflykting är någon som har flytt och därefter har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land, så kallad vidarebosättning. Sedan 2018 har Sverige tagit emot 5000 kvotflyktingar per år (6 401 under 2021, med anledning av coronapandemin). Men i år kommer endast 900 personer att få komma till Sverige som kvotflyktingar, efter ett beslut från regeringen i fjol.

Majoriteten av kvotflyktingarna kommer från Syrien och närområdet (Libanon och Irak) samt CRRF-länderna (kongoleser från Demokratiska republiken Kongo som befinner sig i Uganda).

Två tredjedelar av personerna består av kvinnor, flickor och utsatta grupper, däribland hbtqi-personer, skriver Migrationsverket. 

I årets bedömning av vilka som får komma ska även nya så kallade integrationskriterier tas med. Det rör sig om ”driftighet, färdigheter, utbildning och arbetslivserfarenhet och värderingar av betydelse för att integreras i det svenska samhället”, skriver myndigheten.

– Rent praktiskt handlar det om att välja ut dem som verkligen vill till Sverige – också när de har fått information om svenska lagar och värderingar, säger Oskar Ekblad på Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV