Radar

300 år till jämställdhet mellan män och kvinnor

En kvinnar har avlagt sin röst i indiska Bangalore och får fingret markerat med färg.

Under det senaste decenniet har inga förbättringar skett när det gäller fördomar mot kvinnor, och globala framsteg för att uppnå jämställdhet har avstannat. Det visar en rapport från FN:s utvecklingsprogram (UNDP).

Nästan nio av tio personer har djupt rotade fördomar mot kvinnor globalt, visar FN-rapporten Gender social norms index. Män är mer lämpade som politiska ledare än kvinnor, anser varannan tillfrågad, och över 40 procent tycker att män passar bättre som chefer. En fjärdedel anser att det är berättigat för en man att slå sin fru.

Siffrorna i rapporten kommer från World values survey, som med hjälp av data från 80 länder och territorier täcker 85 procent av världens befolkning.

– Normer och fördomar som skadar kvinnors rättigheter skadar också samhället i stort – inte minst ekonomiskt – och påverkar möjligheterna för mänsklig utveckling, säger Pedro Conceição, chef på UNDP:s kontor för Human development report som tagit fram rapporten i ett uttalande.

Kvinnor och flickor möter stora hinder i politik och näringsliv på grund av könsnormer. Andelen kvinnliga stats- och regeringschefer har varit omkring 10 procent sedan 1995, och endast en tredjedel av ledande positioner på arbetsmarknaden innehas av kvinnor, visar rapporten.

Trots att kvinnor är mer utbildade än män i 59 av de studerade länderna har de i genomsnitt 39 procent lägre lön än män.

Under de senaste tio åren har globala framsteg för att uppnå jämställdhet avstannat. Med nuvarande utvecklingstakt kommer det ta cirka 300 år för oss att nå jämställdhet mellan män och kvinnor.

Vad behöver då göras? Rapportförfattarna lägger fokus på tre områden: ökade investeringar, utbyggd socialförsäkring och innovation. De lyfter att bekämpning av hat och könsbaserad desinformation online kan leda till större jämställdhet, och att rätten till föräldraledighet har förändrat synen på ansvaret för omsorgsarbete.

– Alla har något att vinna på att säkerställa kvinnors rättigheter, frihet och självständighet, säger Pedro Conceição.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV