Radar

Tidöpartiernas beslut om återvändandecenter får kritik

Regeringen vill inrätta återvändandecenter uppger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) på en pressträff tillsammans med Ludvig Aspling (SD) samt representanter från KD och L.

Fler som fått avslag på sin asylansökan ska lämna landet, i stället för att gå under jorden. Det är tanken när regeringen gav Migrationsverket i uppdrag att införa så kallade åter­vändande­center. Men vistelsen i ett sådant riskerar bli ”oerhört nedbrytande psykiskt”, enligt professor Anna Lundberg vid Linköpings universitet.

– Att öka åter­vändandet är en mycket prioriterad fråga för regeringen. Inrättandet av åter­vändande­center är en av flera åtgärder som vidtas för att personer som fått ett av- eller utvisnings­beslut faktiskt lämnar landet, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard (M) i ett pressmeddelande.

I juni 2022 fick Migrationsverket i uppdrag att redovisa möjlig­heterna för myndig­heten att inrätta åter­vändande­center, något som gjordes i januari i år. Nu går regeringen vidare med att inrätta dessa center, där alla med verkställbara beslut om att lämna landet ska erbjudas plats.

– Det är en tydlig signal att asyl­processen är avslutad och att åter­vändande bör vara det huvud­sakliga fokuset. Det under­lättar också myndig­hetens arbete, säger Maria Malmer Stenergard.

Enligt ministern lämnade endast 39 procent av de som i fjol fick utvisningsbeslut självmant. Tanken är att Migrationsverket på centren aktivt ska arbeta med att motivera till frivilligt återvändande, genom råd och vägledning om återvändandet samt erbjudande om praktiskt stöd. Detta enligt Tidöpartiernas presskonferens.

”Nedbrytande psykiskt”

Men regeringens beslut att gå vidare med återvändarcenter får kritik.

– Det finns risk för att tillvaron på dessa boenden blir oerhört nedbrytande psykiskt. Det har vi bland annat sett i Danmark som har liknande boenden, säger Anna Lundberg, professor på Linköpings och Lunds universitet och forskare inom migrationsrätt till Svenska Dagbladet.

I den danska motsvarigheten till återvändandecenter har människor blivit kvar under lång tid efter avslag, berättar hon.

– Det är ofta komplicerat att skicka tillbaka människor. Personer kan vara statslösa vilket gör frågan om vilket land som ska ta emot dem svår.

Professorn är även kritisk till Maria Malmer Stenergards uttalande under pressträffen om att ”ett nej faktiskt innebär ett nej”.

– Stenergard utgår ifrån att den svenska asylprocessen är rättsäker, när hon säger så. Men mycket tyder på att rättsäkerheten brister i flera avseenden, säger Anna Lundberg.

Även från politiskt håll kommer kritik, bland annat från Stefana Hoti (MP) som är kommunalråd i Malmö. Sverigedemokraterna i Malmö har pekat ut staden som lämplig för att placera återvändandecenter, med anledning av närheten till flygplatser.

Stefana Hoti är skeptisk till att inrätta återvändandecenter, och säger så här till Sveriges radio:

– Bara för att man har fått avslag på en asylansökan är man inte kriminell. Det finns ju redan lagstadgat vilken procedur som träder in när man fått avslag på sin asylansökan och den är fullt tillräcklig.