Energi-temp

Svenskar har noll koll på omställning. Har du?

SSAB planerar att endast tillverka fossilfritt stål år 2030.

Svenskar har låg kunskap om hur långt omställningen till fossilfritt har kommit, och mycket det kommer att kosta att ställa om industrin. Det visar en ny opinionsundersökning. Hur bra koll har du själv? Testa dig i Landets Frias quiz!

Frågorna nedan är ett urval från undersökningen, som är beställd av Fossilfritt Sverige. Svarsalternativen är i vissa fall färre, för formens skull. I de fall svarsalternativen syftar till framtiden är rätt svar baserat på beräkningar.

Facit och faktaruta finns längst ner, om du vill veta mer om frågorna och vad andra svarade. Lycka till!

1

Hur tror du att Sveriges territoriella utsläpp, alltså utsläpp inom Sveriges gränser har utvecklats sedan 1990?

1. Ökat med 10 procent
X. Oförändrat
2. Minskat med 30 procent

2

Hur stor andel av de nya bilar som säljs i Sverige 2030 tror du kommer att vara laddbara bilar?

1. Nästan alla bilar
X. Två tredjedelar av alla bilar
2. Hälften av alla bilar

3

SSAB planerar att tillverka enbart fossilfritt stål 2030. Hur mycket tror du att denna åtgärd minskar Sveriges koldioxidutsläpp?

1. En procent
X. Fem procent
2. Tio procent

4

Hur mycket mer tror du att en brödlimpa som idag kostar 25 kronor skulle kosta om lantbruket är fossilfritt? Det innebär att enbart fossilfria energikällor används för att driva fordon och producera konstgödsel.

1. 50 öre
X. 2 kronor
2. 5 kronor

5

Vad tror du att en nybyggd lägenhet på 80 kvadratmeter som kostar 3 miljoner, kommer att kosta extra när den är byggd av fossilfritt cement, vilket är den största utsläppskällan vid ett husbygge?

1. 15 000 kronor
X. 100 000 kronor
2. 150 000 kronor

.

.

.

FACIT
1: 2, 2: 1, 3: 2, 4: 1, 5: 1

Svenskar tror att omställningen blir dyr

Majoriteten av svenskarna tror att utsläppen inom vårt land ökar, och att priset för fossilfria produkter blir betydligt högre än de beräknas bli. Det visar en Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige har beställt.

Varannan person (51 procent) tror att klimatutsläppen ökat i Sverige sedan 1990, fastän de minskat med en tredjedel. Bara 8 procent av befolkningen svarade rätt på den frågan. De flesta tror även att det blir betydligt dyrare produkter när de producerats fossilfritt, än vad beräkningar visar.

Undersökningen bestod av fjorton frågor som ställts i tre omgångar under 2023. Minst 1000 personer har svarat på samtliga frågor.

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen, med fokus på industri och näringsliv. Det är ett regeringsinitiativ som bildades 2015 och ska pågå till december 2024.

Källa: Fossilfritt Sverige