Radar

Mer ilska och våld vid värmeböljor

Studier har visat att våld och upplopp ökade under en värmebölja.

Fler bilförare som tutar i trafiken eller mer upplopp vid fotbollsmatcher, det kan bli vanligare under en värmebölja. Flera fallstudier från runt om i världen visar att vi blir mer oberäkneliga och i vissa fall även beredda att ta till våld under långa perioder av värme.

Känns barnen extra gnälliga, eller är grannen ännu mer irriterande än vanligt? Kanske finns förklaringen i de höga temperaturerna som uppstår vid värmebölja.

Under en värmebölja utsätts kroppen för ett stresspåslag och hjärnan blir överhettad. Till följd av det går hjärnans funktioner åt till att reglera kroppens temperaturer och hålla nere värmen. I stället blir vår logiska förmåga lidande och människor får lättare en kortare stubin.

På sikt kan effekterna bli att hela samhället påverkas av att vara mer lättirriterat, och i flera länder har studier visat att värmeböljor har lett till en ökad brottslighet.

– Det kan bli en belastning för polis och blåljuspersonal, säger Karin Lundgren Kownacki, som är analytiker i sekretariatet för det nationella expertrådet för Klimatanpassning.

Mer våld och kriminalitet

I en rapport från det Nationella expertrådet för klimatanpassning från 2022 hänvisar man till en studie gjord i Chicago, USA, där man har sett att våld och upplopp ökade under en värmebölja. Kriminalitet i form av stölder och vandalisering visade sig också bli vanligare till följd av värmen.

I Spanien har man sett att anmälningarna för våld i nära relationer ökade under en värmebölja.

– I en svensk kontext kommer expertrådets rapport fram till att vi behöver en ökad beredskap, och arbeta med fler preventiva åtgärder, säger Karin Lundgren Kownacki.

Nina von Uexkull är docent i Freds och konfliktforskning vid Uppsala universitet, och har forskat kring hur konflikter i världen påverkas av klimatförändringarna.

– Det finns studier som visar att det skapas aggression hos folk vid varmt väder. Man har bland annat sett att folk tenderar att ha en mindre vilja till att hjälpa personer från en annan kulturell bakgrund än en själv, säger Nina von Uexkull.

Enligt henne kan klimatförändringarna ha en påverkan på konflikter, men vid större väpnade konflikter är det vanligare att det är underliggande faktorer som får en konflikt att bryta ut. Främst drabbas länder som har problem med torka, eller länder där jordbruk är en stor inkomstfaktor, när klimatet förändras. Det kan i sin tur leda till en upptrappning av lokala konflikter.

Fler självmord

I den senaste IPCC: rapporten beskrivs hur klimatförändringarna kommer med skadliga effekter för människors hälsa. Utöver att extremväder kan leda till aggressivitet och våldsamhet, ökar också risken för psykisk ohälsa vid värmebölja.

– Det är oroväckande, det man har sett internationellt är till exempel att självmordsfallen har gått upp under värmeböljor, säger Karin Lundgren Kownacki.

Även vården kommer därför behöva rusta sig inför framtida värmeböljor, för att kunna hantera den ökade risken för suicid.

Karin Lundgren Kownacki beskriver värmen som den klimatrisk som riskerar att skapa flest dödsfall, och menar att även Sverige behöver stärka de samhälleliga resurserna för att kunna hantera fler värmeböljor i framtiden.

– Man behöver se över hur man ska hantera utbildning av vårdpersonal, vi är inte vana vid värmeböljor i Sverige, säger Karin Lundgren Kownacki.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV