Radar

Granskning: Samhall skapar inte utvecklande jobb

Anställda på Samhalls anläggning i Västerås packar godis.

Statliga Samhall ska skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning, men misslyckas med sitt uppdrag. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Bakgrunden till granskningen är en rapport från Arbetsförmedlingen där arbetsförmedlare uppgett att det inte är de personer med störst behov av insatsen som får anställning genom skyddat arbete hos Samhall. Det har också under lång tid framförts kritik om att Samhalls verksamhet inte är anpassad efter målgruppens förutsättningar.

Men även om Samhall skapat många nya arbetstillfällen, brister man i att ge utvecklande arbeten till de anställda, konstaterar Riksrevisionen.

Stora personalgrupper och ett ensidigt utbud av arbetsuppgifter medför begränsade möjligheter att erbjuda de anpassade jobb och utveckling som är syftet med verksamheten.

Ekonomi framför sysselsättningens kvalité

Samhalls vd Sara Revell Ford välkomnar granskningen som hon tycker pekar på behovet av det arbete man inlett med fokus på medarbetare och medarbetarutveckling.

– Jag delar slutsatsen och välkomnar att förutsättningarna för Samhall uppmärksammas. Vi behöver få rätt förutsättningar utifrån hur samhället ser ut i dag så att vi kan fortsätta skapa jobb åt människor med funktionsnedsättningar som står långt från arbetsmarknaden.

Riksrevisionen bedömer att ägaren främst varit inriktad på Samhalls ekonomiska utveckling och mindre på kvaliteten på sysselsättningen som erbjuds. Styrningen har heller inte skapat stabila finansiella förutsättningar, vilket lett till kostnadsbesparingar som i sin tur försvårat möjligheterna att leva upp till alla delar av samhällsuppdraget.

Ska skapa utvecklande jobb

Samhalls viktigaste uppdrag är att skapa utvecklande jobb åt personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga men som har väldigt svårt att få jobb. Kravet är att alla andra arbetsmarknadsinsatser är uttömda.

Ett av målen för Samhall är, enligt direktiv från ägaren staten, att medarbetare ska lämna bolaget för jobb utanför Samhall.

Samhalls anställda inom det samhällspolitiska uppdraget jobbar med exempelvis montering, paketering, lagerarbete tvätt, lokalvård och avlastning inom äldreomsorgen.

Källa: Samhall

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV