Radar

Barnfamiljer bäst på begagnat

Småbarnsföräldrar köper och säljer oftare grejer på andrahandsmarknaden än andra, reparerar oftare och är mer positiva till uthyrning än andra.

Småbarnsföräldrar är mer engagerade i andrahandsmarknaden än andra grupper, visar en ny undersökning. Fyra av fem familjer med yngre barn har under senaste året köpt eller sålt något begagnat.

Trots hämtningsstress, upphackad sömn och vabbande har småbarnsfamiljer lyckats få tid att köpa och sälja begagnat i större utsträckning än andra grupper. 80 procent har under senaste året köpt eller sålt något på andrahandsmarknaden, att jämföra med genomsnittet på 60 procent.

Det visar en undersökning beställd av teknik- och logistikföretaget Wanda, aktiva inom reparations- och delningsekonomin.

– Cirkularitet bygger framtidens samhällen där vi delar på det vi har och reparerar om någonting är trasigt. Det är bra för miljön, vår privatekonomi och utvecklingen framåt. Barnfamiljer lever redan den här verkligheten i större utsträckning än de flesta, men för att det ska skapas en större hävstång krävs det att fler lever med återbruk och cirkularitet som en självklarhet. Om barnfamiljer kan är det dags för alla andra att steppa upp, säger Ida Barth Thomassen, Nordenchef på Wanda.

Även när det gäller reparationer är barnfamiljer mer cirkulära än andra. 39 procent har betalat för att få någonting reparerat under det senaste året, att jämföra med genomsnittet för de tillfrågade som ligger på 28 procent. Gruppen är också mer positivt inställda till att hyra ut ägodelar (59 procent jämfört med 37 procent) och gör det oftare än andra.

Kvinnor är överlag bättre än män på att köpa och sälja begagnat, och höginkomsttagare (definierat som att man har en årsinkomst på 700 000 kronor eller mer) nyttjar andrahandsmarknaden mer än låginkomsttagare (personer som tjänar under 300 000 per år).

Minst engagerade i andrahandsmarknaden är pensionärer/ickearbetande vuxna utan hemmaboende barn – 40 procent i gruppen har senaste året köpt eller sålt något begagnat.

Cirkulärrapporten

Undersökningen kallas Cirkulärrapporten och är genomförd av YouGov på vägnar av Global Storage Solutions, på uppdrag Wanda och Circular Norway.

Svaren samlades in under perioden 24-28 maj 2023.

1011 personer över hela Sverige svarade på enkäten.

Källa: Wanda