Radar

Ministern: Sverige bättre rustat mot skogsbränder än tidigare

Ett flygplan släpper vatten över en skogsbrand.

Årets sommar väntas bli den torraste sen 2018 enligt SMHI, och nu förbereder sig regeringen inför den väntade torkan.
     – Sverige har en väsentligen högre förmåga att hantera skogsbränder nu än tidigare, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

– Vi står just nu i en allvarlig situation, den liknar den som rådde inför sommaren 2018, sa Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar på pressträffen som han höll tillsammans landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) 15 juni.

Gotland och Blekinge är värst drabbade av torkan. De har varit utan regn i en månad. Brandfaran är så stor att det i delar av landet råder skärpt eldningsförbud. Vilket innebär att det är förbjudet att tända eldar också på fasta grillplatser.

Skogsbränder rasar bland annat i Ljusdal och Huddinge och skogar brinner på många andra ställen på jorden. Men regeringen menar att den har koll på situationen. Mer förberedda än 2018 i alla fall.

– Sverige har en väsentligen högre förmåga att hantera skogsbränder nu än tidigare. Bågen är spänd och staten är på tårna och beredd att agera, sa Peter Kullgren.

Bakom det något märkliga mötet mellan metaforer gömmer sig satsningar på bland annat flera helikoptrar och skopande flygplan, som kan bära stora mängder vatten. Man rustar också upp de system som används för att samordna vid skogsbränder.

EU, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten kan också hjälpa till, berättade ministrarna.  MSB började redan i april att aktivera sina funktioner för skogsbränder och följer brandrisken noga för att veta var deras resurser bäst kan behövas. Men läget är tufft, erkände Peter Kullgren.

– Jag vill inte skicka några falska förhoppningar om att det kommer att trilla pengar från skyn, EU eller någon annan, utan nu utgår alla insatser från att vi ska minimera konsekvenserna.

Vattenbrist oroar mest

Trots brandrisken är det vattenbristen som oroar människor mest enligt en ny undersökning beställd av Sweco. Kommunerna har tagit över en del uppgifter från MSB, bland annat för att släcka skogsbränder och Sweco har tidigare markerat att det behövs både planer och åtgärder inför en sommar som denna.

– Okunskap om resurser och hantering är ett problem både på individ- och samhällsnivå. Om inte kommunen vet hur mycket vatten som kommer användas och hur mycket som kommer finnas tillgängligt, har vi ett problem. Vi får inte vänta med åtgärder tills dagen vi vrider på vattenkranen och inget kommer, säger Martina Söderström från Sweco.

Jordbruket utsatt

Många kommuner har infört bevattningsförbud och SMHI varnar nu för att delar av landet riskeras att drabbas av vattenbrist.

– Det finns olika typ av torka, säger Hugo Rudebeck, vakthavande hydrolog på SMHI. I början av en torrperiod uppstår torka i markvattenskiktet och i mindre vattendrag. Dessa varnar inte SMHI för. När torrperioden varit ihållande börjar vattennivåer i större vattendrag att sjunka. Det är för denna typ av vattendrag som vi nu ger ut risk för.

Sommaren 2018 innebar historiskt dåliga skördar, det talades om extremt låga nivåer. Spannmålsskörden minskade med nästan hälften, foderväxter som åkerbönor minskade med ännu mer. Det finns risk att årets skördar blir lika dåliga vilket, tillsammans med kriget i Ukraina kan leda till ökade livsmedels- och foderpriser.

Vad kan du göra?

Elda aldrig om det råder eldningsförbud!

Brandrisken varierar över landet. Kommunen eller länsstyrelsen beslutar när ett eldningsförbud krävs och vilken tid det gäller. Ta reda på vad som gäller just där du är.

Håll koll på brandrisken!

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. I appen Brandrisk Ute kan du se den aktuella brandrisken och eventuella eldningsförbud.

krisinformation.se finns mer information om brandrisk och
eldningsförbud.

Du kan dömas till böter om du bryter mot eldningsförbudet! Du kan även
straffas om du orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Källa: Regeringen.se

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV