Radar

Rovbakterie tog över när kloret försvann

Forskare från bland annat Lunds tekniska högskola har studerat vad som händer med bakteriefloran i vattnet när man slutar att rena med klor.

När kloret slopades i reningen av dricksvattnet i Varberg förvandlades bakteriefloran i vattnet på ett otippat sätt: En rovbakterie tog över och åt upp många av de andra bakterierna.

Det var efter installation av ett så kallat ultrafilter i vattenreningsanläggningen som man i Varberg 2020 valde att sluta använda klor. Forskare tog vattenprover både före och efter klorstoppet för att studera vad som hände med bakteriefloran.

Den rovbakterie som tog över heter Bdellovibrio och är ofarlig för människor.
”Våra slutsatser är alltså att det går att få säkert och rent dricksvatten utan klor”, säger Catherine Paul, docent och universitetslektor i teknisk vattenresurslära, i ett pressmeddelande från Lunds tekniska högskola.

Hon tror att rovbakterien har legat gömd i den så kallade biofilmen, bakteriebeläggningen som finns på insidan av rörväggarna. Hennes förhoppning är att bättre kunskap om dricksvattenrörens dolda mikroflora på sikt ska kunna leda fram till nya sätt att rena dricksvatten.

De alternativ till klorrening som finns i dag har vissa nackdelar. Att rena med UV-ljus är exempelvis effektivt, men mycket energikrävande och det ultrafilter som installerats i Varberg är dyrt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV