Radar

Fackliga ombud blandar arbete och klimat

Camilla Molina Muga är klimatombud på sin arbetsplats.

För ett år sedan var fackförbundet Vision först ut med rollen klimatombud på sina arbetsplatser och idag finns över 100 stycken. Ett av Sveriges första klimatombuden är Camilla Molina Muga, avfallsplanerare i Danderyds kommun.
     – Vi kopplar klimatfrågor med arbetsrättsliga frågor, säger hon.

Arbetslivet och fackföreningsrörelsen har en avgörande roll i klimatomställningen enligt fackförbundet Vision, som i början av juni 2022 blev först i Sverige att införa klimatombud. Tanken är att förbundets medlemmar genom klimatombuden ska få verktyg att påverka omställningen, och inflytande över förändringar på sina arbetsplatser.

De över 100 förtroendevalda som idag har rollen inom förbundet ska ta tillvara medlemmarnas klimatengagemang och arbeta för att arbetsplatsens klimatpåverkan minskar.

Ett av landets första klimatombud är Camilla Molina Muga, som arbetar som avfallsplanerare i Danderyds kommun.

– Jag var förtroendevald sedan tidigare. Nu kunde jag kombinera mitt fackliga intresse och miljöintresset i samma roll, säger hon.

Började med frågan 2021

Frågan kom ursprungligen från Vision centralt, och Camilla Molina Muga blev redan i oktober 2021 del i en projektgrupp inför att klimatombud infördes på bred front i förbundets medlemsorganisationer. Idag har Danderyds kommun ytterligare ett klimatombud, som tillsammans med Camilla Molina Muga lyfter klimatfrågor för medlemmarnas räkning.

– Jag brinner lite extra för avfall som jag arbetar med. I höstas skulle kommunen byta ut massa arbetsplatser så det fanns en drös med datorskärmar som skulle slängas. Då lyfte vi frågan om man inte kunde göra som förmån att anställda får köpa en billig och fungerande skärm till sitt hemmakontor, säger Camilla Molina Muga.

Arbetsgivaren håller för närvarande på och reder ut hur förslaget skulle kunna genomföras rent administrativt eftersom datorerna är köpta med skattepengar och inte bara kan skänkas bort, berättar hon.

Klimatombuden får ingen formell utbildning, däremot välkomnas de att delta i återkommande seminarium som kan öka kunskapen i olika klimatfrågor. Ett av dem fokuserade på hållbara transporter. Det fick Camilla Molina Muga att lyfta frågan om subventionerat kollektivtrafikkort för anställda.

– Vi har föreslagit att arbetsgivaren subventionerar 50 procent av kortet. Det skulle nog få många att välja bussen hellre än bilen. Många medlemmar blev jätteintresserade när vi berättade att vi driver frågan, säger hon.

En ytterligare fråga som klimatombuden har på sin radar är att undersöka möjligheten för anställda att köpa loss sin tjänstetelefon, som idag byts ut vartannat år.

– Vi vet att man ska upphandla en ny telefonitjänst och vill vara med i den processen, för att se vad som händer med telefonerna när de har använts färdigt, och sträva efter att det återanvänds eller köps loss privat, säger Camilla Molina Muga.

Arbete utanför arbetstid

En skillnad mot andra fackligt förtroendevalda är att klimatombuden som regel inte får utföra sitt uppdrag under arbetstid.

– Man gör det på sidan om, på sin fritid. Jag får göra det på arbetstid eftersom jag även är med i fackstyrelsen, men inte min kollega, säger Camilla Molina Muga.

Vad säger det om klimatombudsrollens status?

– Det är en ny roll, så spelreglerna är inte helt fastställda. Jag har hört om chefer som inte vill ha de här rollerna på sina arbetsplatser, det är väldigt tråkigt.

I klimatombudets roll ingår att öka kunskapen om klimatomställningen och minska arbetsplatsens klimatpåverkan. Även företaget eller organisationen kan vinna på att ha ett klimatombud, menar Camilla Molina Muga.

– Arbetsplatser har ofta mål om minskad klimatpåverkan, många jobbar med frågorna. Har man klimatombud får man lite gratis arbetsinsats. Och det är ju en förmån att ha ett engagerat medarbetarskap, med fler utrymmen att påverka och komma med inflytande.

– Ett klimatombud i Dalarna har fått igenom förmånsbeskattade cyklar hos sin arbetsgivare. Det har blivit en stor nyhet. Han hade aldrig jobbat fackligt men tycker att miljöfrågor är intressanta – och så driver han igenom en så stor grej. Det visar ju att engagemanget behövs.

Visions klimatarbete

• Fackförbundet Vision organiserar chef och tjänstepersoner inom kommun, region, kyrkan eller bolag kopplat till välfärden.

• Klimatombud infördes på bred front i Visions medlemsorganisationer med start i juni 2022. Det motiverades med att förbundets medlemmar påverkas av klimatomställningen, och att arbetslivet är en viktig arena för förändring. Målet är att minska arbetsplatsernas klimatavtryck. Ombuden ska bland annat bidra till att öka kunskapen om klimatfrågor, identifiera åtgärder som behöver vidtas på arbetsplatsen och påverka arbetsgivaren att genomföra insatser som minskar klimatavtrycket.

I maj i år fattade Vision beslut om att nå nettonollutsläpp och minska kansliorganisationens koldioxidutsläpp med 90 procent fram till 2035. Det ska uppnås genom att fortsätta digitaliseringen av förbundets medlemstidningar samt ställa om till hållbara transporter och tjänsteresor.

Källa: Vision

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV