Radar

AI-märkning nytt krav i EU

EU:s värderings- och öppenhetskommissionär Vera Jourová.

En särskild märkning bör införas för AI-skapat material, anser EU-kommissionen i nya förslag. ”Jag ser ingen anledning till yttrandefrihet för maskiner”, säger öppenhetskommissionären Vera Jourová i Bryssel.

Jourová och kollegan Thierry Breton träffade i veckan företrädare för de stora nätjättarna och andra plattformar som undertecknat EU:s arbetsplan mot desinformation. Samtidigt framförs önskemål om nya insatser från företagen – inte minst när det gäller användandet av artificiell intelligens (AI).

– Undertecknare som erbjuder tjänster där det finns möjlighet att skilja ut AI-genererad desinformation borde få teknik på plats som känner av sådant material, och tydligt markerar det för användarna, säger Jourová.

Frivilligt

Åtgärderna är till en början tänkta att vara frivilliga, som en del i den uppförandekod som företagen skrivit under. Men planer finns också på att föra in märkningen i de slutförhandlingar som snart ska inledas med EU:s medlemsländer och EU-parlamentet om nya gemensamma AI-regler, uppger en tjänsteman för nyhetssajten Politico Europe.

På sin pressträff är Vera Jourová tydligt kritisk mot framför allt Ryssland och rysk desinformation kring kriget i Ukraina.

Jourová beklagar samtidigt beslutet från Twitter att hoppa av samarbetet med EU kring den frivilliga uppförandekoden.

– Vi anser att det är ett misstag från Twitters sida. Twitter har valt konfrontation. Jag vet att koden är frivillig, men genom att lämna den har Twitter dragit uppmärksamheten till sig och sitt agerande. Så hur de uppfyller EU:s digitala regler kommer att granskas noga.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV