Energi-temp · På gång i hela landet-temp

Upprop kräver restaurerad natur

116 000 personer har skrivit på ett europeisk namninsamling som kräver att mer natur i Europa restaureras. Inom EU behandlas en ny lag som kan göra det tvingande för länder att restaurera vissa delar av sin natur och 200 organisationer har ställt sig bakom namninsamlingen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV