Energi-temp · På gång i hela landet-temp

Upprop kräver restaurerad natur

116 000 personer har skrivit på ett europeisk namninsamling som kräver att mer natur i Europa restaureras. Inom EU behandlas en ny lag som kan göra det tvingande för länder att restaurera vissa delar av sin natur och 200 organisationer har ställt sig bakom namninsamlingen.