Intro

Mångfalden inom media behövs

Krav och förväntningar på skola, framtid, social status och utseende ligger bakom att många unga känner sig otillräckliga och drabbas av psykisk ohälsa. Samhällets utformning spelar också stor roll.

I ett öppet brev uppmanar den här veckan en rad tidningar regeringen att inte minska mångfalden i media. Förslaget på nytt mediestödssystemet riskerar att bli förödande för tidningar som har en stor betydelse för mediemångfalden och samhällsdebatten om det inte förändras. Regeringens förslag till nytt mediestödssystem ska presenteras inom kort.

Nedstängningarna under pandemin gav renare luft och minskade utsläpp av växthusgaser, men gav ändå en kraftigare klimatuppvämning. Läs också om lyckad biologisk rening av utomhusbassänger och om att torkan oroar lantbrukare.