Energi-temp · På gång i hela landet-temp

Gratis online-konferens om grönare städer

Hållbara, vackra och inkluderande städer är temat för EU-konferensen Creating Green Cities den 14-15 juni. Alla kan lyssna gratis online.

En del av innehållet är att kopplingar mellan visionen om den gröna staden, initiativ som New European Bauhaus och klimatneutrala och smarta städer utforskas liksom estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen.

Kulturmiljövärden tas också upp:
– Kulturmiljövärdena är en given resurs i urban utveckling. Stadens kulturmiljöer är en betydande faktor för att kunna skapa attraktiva städer med långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer där människor vill leva, säger Susanne Thedéen, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet, som representerar myndigheten på konferensen.

Konferensen arrangeras av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet i samarbete med Boverket och SLU, Tankesmedjan Movium samt i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer.
Den kan följas digitalt, också av allmänheten, är kostnadsfri och på engelska.
Datum: 14–15 juni, 2023. Konferensen erbjuder också, i mån av plats, studieresor i i Skåne och Köpenhamn den 16 juni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV