Radar

Därför har miljontals fåglar försvunnit

Fåglar som försvunnit i Europa 1980–2016.

Antalet fåglar har minskat drastiskt i Europa de senaste decennierna. Nu har forskare ringat in varför – och maten på våra tallrikar är en bov i dramat.

Det kvittras allt mindre i Europa. Antalet fåglar på kontinenten har minskat med mellan 17 och 19 procent sedan 1980, en förlust på mellan 560–620 miljoner fåglar, enligt en tidigare uppskattning.

Men varför? Det har ett internationellt forskarlag försökt att gå till botten med genom att analysera en stor mängd data, som har samlats in av tusentals frivilliga, så kallade medborgarforskare, i Sverige och 27 andra europeiska länder under perioden 1980– 2016.

Enligt resultaten, som publiceras i tidskriften PNAS, är det allt intensivare jordbruket den främsta orsaken till de krympande fågelpopulationerna.
Det är särskilt jordbrukets användning av bekämpningsmedel och konstgödsel som slår hårt mot fåglarna, bland annat genom att påverka insekter de livnär sig på. Men exakt hur dessa samband ser ut vet forskarna ännu inte.

Näst efter jordbruket var den ökande urbaniseringen den faktor som hade störst betydelse för att fåglarna blivit färre. Även det varmare klimatet har bidragit, även om det gynnat en del mer värmeälskande sorter.

Fakta: 170 arter har studerats

Studien omfattar data över 170 fågelarter som samlats in av frivilliga personer inom ramen för motsvarigheten till Svensk fågeltaxering, i 28 europeiska länder under en period på 36 år. Enligt forskarna är det världens största samling data på området.

Fyra mänskliga påverkansfaktorer studerades: jordbruket, urbaniseringen, varmare klimat och förändringar i skogstäcket.

Alla faktorer har tydligt bidragit till nedgången i fågelpopulationer utom den som rör skogstäcket, där sambanden är mer oklara.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV