Radar

Svampar och bakterier kan bromsa uppvärmning

Bakterier och svampar kan binda kol i marken och på så sätt bidra till att begränsa den globala uppvärmningen.

Bakterier och svampar kan bidra till att begränsa jordens uppvärmning, genom att lagra kol i jorden. Det visar en ny studie, som även slår fast att mikroorganismerna kan anpassa sig till temperaturförändring.

Jordens mikroorganismer kan spela en nyckelroll i regleringen av klimatet, enligt en ny studie från Lunds universitet. Hittills har forskare inte känt till om och hur mikroorganismer hanterar uppvärmning, berättar biologen Carla Cruz Paredes i ett uttalande:

– Trots decennier av vetenskapliga grubblerier har forskare inte kunnat säga om mikroorganismer kan anpassa sig till uppvärmning, och om de gör det, om detta kommer att fungera som negativ eller positiv återkoppling för ytterligare klimatuppvärmning. Vi kan nu slå fast att så är fallet, och att organismerna faktiskt kan försvaga klimatuppvärmningen.

Forskarna har undersökt jordprover från hela Europa, som tagits i temperaturer från omkring 3 minusgrader till 18 plusgrader. Det visade sig att bakterier och svampar i proverna är starkt anpassade till sitt lokala klimat – men även klarar att anpassa sig till temperaturförändring.

Det är goda nyheter, eftersom mikroorganismerna har förmågan att lagra kol i marken.

– För att minska global uppvärmning är det nödvändigt att öka markens förmåga att lagra eller binda kol och att minska kolavfallet till atmosfären. Denna studie är ett steg framåt för bättre förutsägelser till FN:s klimatpanels bedömningar, säger Carla Cruz Paredes.