Radar

Skärpta kostråd för fisk från Storsjön

Nyfångad abborre.

Nya skärpta kostråd föreslås för hur mycket fisk man bör äta från Storsjön i Jämtland. Anledningen är att höga halter av miljögifter hittats i fisken.

Sedan tidigare gäller att abborre och gädda som fångats i Storsjön runt Frösön och i Lillsjön inte bör ätas mer än två–tre gånger per år. Men efter nya analyser vill länsstyrelsen utöka kostråden till att gälla hela Storsjön och fler fiskarter, rapporterar lokala medier.

Höga halter av PFAS-kemikalier, bekämpningsmedlet PCB, dioxiner och kvicksilver har hittats i fisken. Halterna ligger dock på eller strax under gränsvärden, påpekar länsstyrelsen.

Vi tar det säkra före det osäkra, säger Jens Fuchs, chef för vattenenheten på länsstyrelsen, till Östersundsposten.

Enligt de nya kostråden bör abborre, gädda, sik och harr fångad runt Frösön samt Lillsjön inte ätas oftare än två–tre gånger per år. Öring och kanadaröding bör inte ätas oftare än en gång i veckan, och gravida samt barn och unga bör inte äta dessa fiskar mer än ett par gånger om året.

Om man tittar på kvicksilver så ser man att det kan påverka centrala nervsystemet bland annat. Dioxiner och PCB har kopplingar till hormonstörningar och kan påverka fortplantning, säger vattenhandläggare Anna Lövholm till P4 Jämtland.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV