Energi-temp · På gång i hela landet-temp

Kom igång med Doughnut economics

Nu finns det verktyg för dig som vill jobba med Doughnut economics.

Communities: Let’s Get Started är verktyg och berättelser som ska hjälpa de vill applicera Doughnut Economics på sitt hushåll, på sin gata eller i närområdet.
Verktygen lanserade tidigare i maj och innehåller 25 verktyg och 20 berättelser från människor, grupper, nätverk och organisationer från hela världen.

Två möten kommer att hållas online för att presentera verktygen och hur de kan användas. De vänder sig både till de som vill komma igång och de som redan är en bit på väg.

Rob Shorter, DEALs Community & Art Lead, berättar om några av verktygen och det finns möjlighet att ställa frågor och få kontakt med andra under samtalet

Du hittar samtalen på den här länken den 12 och 13 juni.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV