Radar

Studie: Hälften av världens stora sjöar krymper

Människor promenerar på den krackelerade sjöbotten av Lake Mead i Nevada, USA, i januari.

Över hälften av världens största sjöar och vattenreservoarer krymper, visar satellitbilder. Det gör att världens framtida vattenförsörjning är i farozonen, larmar en grupp forskare.

– Sjöar över hela världen har problem och det får stora konsekvenser, säger en av rapportens författare, professor Balaji Rajagopalan på Colorado Boulder-universitetet i USA.

Omkring en fjärdedel av världens befolkning lever i områden där sjösystemen krymper, enligt forskarna en alarmerande siffra.

För att systematiskt ta reda på hur sjöarna mår har forskare från USA, Frankrike och Saudiarabien med hjälp av satellitdata studerat 1 972 av världens största sjöar och vattenreservoarer. Observationerna gjordes med hjälp av satellitprogrammet Landsat mellan åren 1992 och 2020.

Resultatet visar att i 53 procent av sjöarna och reservoarerna minskade vattenmängden med en hastighet av omkring 22 miljarder ton per år. Under hela perioden som studien pågick försvann 17 gånger så mycket vatten som finns i hela Lake Mead, som däms upp av Hooverdammen och är USA:s största vattenreservoar.

För naturliga sjöar förklaras merparten av minskningen av klimatförändringar samt människans vattenkonsumtion. Ökade temperaturer ger ökad avdunstning, men minskar också mängden nederbörd.

I andra vattenreservoarer ligger en ökad sedimentering bakom uttorkningen.
Minskningen har skett i såväl torra som i fuktiga klimat och sträcker sig från Amazonas till Arktis, enligt forskarna.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV