Radar

Elev-förslag: Återbruk på schemat

Barns klimatförslag har efterfrågats av Karlstad kommun och nu har de lämnats till politikerna.

Som Landets fria berättat i vår har Karlstad kommun just haft ett elevborgarråd på sina förskolor och grundskolor för att få barnen att lyfta klimatfrågorna.

Frågorna man skickat till eleverna är hur kommunen kan sänka utsläppen radikalt utan att någon kommer i kläm och hur Karlstad kan bli mer miljösmart.

Nu finns de förslag som barn och elever från förskolan och upp till högstadiet lämnade in med idéer kring livsmedel, energi, transporter, biologisk mångfald, hållbara städer, avfall och återbruk tillgängliga på nätet.

Av de 967 ursprungliga förslagen har 67 finslipats och lämnats till kommunens politiker.

Fakta

Här är några av de förslag Karlstads elever uppmanar politikerna att ta tag i: 

Fossilfria zoner, lägre p-avgifter för elfordon, steg-räknar-app med belöningar för de som går mycket, eko-utbilda a-traktorförare,  mängdrabatt på tågresor.

Uppmuntra flergångsanvändning av plastförpackningar/matlådor. Vid varje soptunna borde det finnas en till i nivå med små barn så de blir uppmuntrade att kasta skräp. Återbruksverkstad vid parklekar. Stadsodlingar på gräsplättar och tak.

Klimatsmarta fritidsaktiviteter, mer ”klimat-reklam”. Ge alla möjlighet att odla och bevara gammelskog. Solpaneler på bussar och tak.

Mer second hand och ”lånotek”. återbruk på skolschemat samt minskat matsvinn.

Källa: Karlstad kommun 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV