Radar

Utredning: Förbjud bottentrålning i skyddade områden

Trålning i skyddade områden föreslås förbjudas 1 juli 2025.

En utredning har lämnats över till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) med förslag om ett generellt förbud mot bottentrålning i skyddade havsområden.

Utredningen föreslår att bottentrålning förbjuds i nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och Natura 2000-områden.
I dag bedrivs trålfiske i flera områden innanför den så kallade trålgränsen – där trålning generellt är förbjuden.

Bottentrålning i skyddade områden bedrivs också men i mycket begränsad omfattning, exempelvis i Kosterfjorden. Främst gäller det fiske av siklöja, räka och kräfta.

Fiskemetoden kan orsaka allvarlig skada på marina havsmiljöer då trålen, när den dras längs havsbotten påverkar fisk och skaldjur samt river upp bottensediment.

Antalet fartyg som bottentrålar i marina skyddade områden innanför trålgränsen är i dag 146 stycken. Utredningen föreslår ett generellt förbud mot sådant fiske men att undantag ska få beviljas om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV