Radar

Turister ger både för- och nackdelar

I området kring Höga kusten är många boende positiva till de många sommarbesökarna.

Höga kusten är ett populärt besöksmål och turisterna ger både bättre utbud för de boende och nedskräpning, enligt en undersökning.

600 boende i Örnsköldsvik, Härnösand, Sollefteå och Kramfors har intervjuats och 84 procent tycker att turismen är något bra.

Positiva effekter är intäkter till näringsliv och kommun, sysselsättning och bättre utbud av till exempel butiker och service för de boende. Risker är nedskräpning, ökad biltrafik och slitage på miljön.

På uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland har en undersökning också gjorts bland 421 boende i Unesco:s världsarvs del av Höga kusten.

– Närmare 6 av 10 uppger att det är lagom antal besökare under sommarmånaderna, medan nästan 30 procent anser att de är för få besökare och man välkomnar fler, säger Mia Karlsson, vd för Höga kusten destinationsutveckling.