Radar

Svenska elever läser sämre

Läsförmågan sjunker hos fjärdeklassarna i Sverige, men ligger fortfarande över snittet i EU/OECD.

Läsförmågan hos svenska fjärdeklassare har försämrats märkbart, enligt den globala studien Pirls. Särskilt bekymmersamt är att skillnaden mellan elevgrupper ökar, enligt Skolverket.

– Det är oroväckande att vi har fler elever som är under låg nivå, säger generaldirektör Peter Fredriksson.

Lästestet Pirls genomförs vart femte år, senast 2021. Resultatet från den omgången har nu släppts och visar att de svenska eleverna fick 544 poäng, vilket innebär att resultatkurvan viker nedåt.

Ett bra resultat 2016 (555 poäng) följs av den näst lägsta svenska poängen sedan Pirls startade, visar den internationella rapporten.

– Sammantaget ser vi att de svenska resultaten har försämrats, men detta har vi gemensamt med andra deltagande länder, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

De flesta länder som gjorde testet även 2016 har ett sämre resultat 2021.
Endast fyra länder/regioner har ett signifikant bättre resultat än Sverige. Sverige hör till en “näst bäst-grupp”, med bland andra Finland, Danmark och Norge.

Månader av undervisning

Den negativa trenden kopplas inte oväntat till pandemin. En stor majoritet av rektorerna i de olika länderna vittnar om att undervisningen bromsades upp i olika grad. Nästan hälften (47 procent) bedömer att mer än två månaders undervisning påverkades.

Sverige valde att hålla skolorna öppna för de yngre eleverna, och rektorerna här vittnar i lägre utsträckning om påverkad undervisning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV