Radar

Stora skillnader i försäkringsbolagens hållbarhetsarbete

Löser försäkringsbolaget reparation av skadade saker? Här Henry Viklund vid sitt hus i byn Viskan efter en översvämning.

Ser ditt försäkringsbolag till att skadade saker repareras och återvinns? Investerar de dina premiepengar i oljeindustrin? En jämförelse från Konsumenternas försäkringsbyrå ger svar.

Konsumenternas försäkringsbyrå är en stiftelse som ger gratis vägledning om privata försäkringar. Verksamheten finansieras av branschen. I en oberoende undersökning har byrån jämfört hur tio försäkringsbolag som erbjuder hem-,villa- eller fritidshusförsäkringar arbetar med hållbarhet.

– Några försäkringsbolag har kommit långt. Hållbarhetstänket genomsyrar stora delar av verksamheten, från hur bolagen hanterar skadade saker till hur de förvaltar försäkringspremierna. Men det finns också bolag som skulle kunna göra betydligt mer, konstaterar Andrea Szanto, hållbarhetsansvarig på Konsumenternas försäkringsbyrå i ett uttalande.

När det gäller reparation och återvinning har exempelvis Folksam och Länsförsäkringar samarbete med företag som reparerar och återbrukar skadade saker, medan Trygg-Hansa och Hedvig saknar policy för reparation och återvinning.

– Förvånansvärt ofta får kunderna själva ta ett stort ansvar för skadade produkter, säger Peter Stark, jurist och boendeexpert på Konsumenternas försäkringsbyrå.

En annan hållbarhetsfråga är hur försäkringsbolagen förvaltar kunders premiepengar. ICA-banken och Hedvig saknar helt investeringspolicy, medan andra bolag har en mycket omfattande sådan.

Flera av bolagen investerar i hållbarhetsinriktade obligationer, men inget bolag uppger att de utesluter investeringar i kol-, naturgas- (det vill säga fossilgas, reds anm) eller oljeindustrin.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV