Radar

Regeringens plan för skogen: Fridlysta arter ska inte hindra skogsbruk

Ett läckt dokument visar planer på att försvaga artskyddet till förmån för skogsbruk.

Stärkt äganderätt, svagare skydd för fridlysta arter och ändrade miljömål. Det kan bli Sveriges framtida skogspolitik, enligt ett förslag till direktiv för en ny skogsutredning som Altinget tagit del av.

Regeringen planerar en ny, stor skogsutredning, visar ett läckt förslag till direktiv som Altinget tagit del av. Där framgår att regeringen vill förändra reglerna för artskydd, så att skogsbruket inte ska kunna förbjudas i syfte att skydda fridlysta arter. Frågan är högaktuell och har nyligen varit uppe i Högsta domstolen, något Landets Fria Tidning tidigare berättat om.

Enligt regeringens förslag till direktiv är Skogsstyrelsens föreskrifter om hänsyn till arterna tillräcklig. Föreskrifter som inte får vara ”så ingripande att pågående markanvändning avsevärt försvåras”, enligt skogsvårdslagen. 
”Detta säkerställer frivillighet som grund vid skydd av värdefull natur” står att läsa i utkastet till direktiv, enligt Altinget.

Formuleringen går i linje med hur regeringen benämnde frågan i budgetpropositionen i höstas: ”äganderätten bör stärkas vid formellt skydd av skog genom att frivillighet ska vara en grundläggande utgångspunkt och ett huvudsakligt arbetssätt för myndigheterna”.

I det läckta dokumentet framgår vidare att kravet på avverkningsanmälningar kan komma att strykas, till förmån för en systemtillsyn, något som Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist tidigare föreslagit

Dessutom vill regeringen flytta ansvar för bildandet av naturreservat och skyddandet av skog från kommuner och länsstyrelser till Skogsstyrelsen.

Utredaren ska också enligt utkastet ge förslag på mer konkreta och mer motiverade miljömål, som tar hänsyn till mål och krav inom EU:s lagstiftning. 

Ännu är det dock inte säkert att utredningen tillsätts, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) till Altinget:

– Kring en skogsutredning är det bredare tag som är aktuellt i sådana fall. Men det håller vi på att titta på i min politiska stab, kring hur vi ska jobba på med ett sådant uppdrag och när vi kan tänkas landa ner i det. Det är inget beslutat än i regeringen. Men jag har nämnt det några gånger och det är inte omöjligt att vi behöver en utredning.

Läs även: Skogskoncern anmäld för miljöbrott – Skogsstyrelsen hinner inte agera

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV