Radar

Tredubblad textilexport till Afrika och Asien

En soptipp i Nairobi i Kenya, på platser som denna hamnar många av de kläder vi förbrukar i Europa.

Mängden begagnade textilier från EU som exporteras till andra länder har tredubblats de senaste 20 åren. En stor andel av kläderna dumpas på soptippar i Afrika och Asien, det rapporterar SR.

Kring millennieskiftet låg exporten av begagnade kläder från EU runt 550 000 ton, 2019 var samma siffra uppe i 1,7 miljoner ton enligt en rapport från EU:s miljömyndighet EEA. Framförallt är det exporten till Asien som har ökat.

– Vi kan se samma ökning i Sverige, kanske inte riktigt lika stor men det skulle jag säga beror på att vi inte har lika uppdaterade data, säger Yvonne Augustsson på Naturvårdsverket till Sveriges Radio Ekot.

Textilier är den fjärde största utsläppskällan, efter mat, hus och transporter. Inom EU står en genomsnittlig person för en textilkonsumtion motsvarande 1,3 ton råmaterial och 104 kubikmeter vatten, varje år. EU antog förra året en strategi för att göra klädkonsumtionen mer cirkulär – trots det ökar konsumtionen av nya kläder.

En del av klädernas klimatpåverkan hade kunnat minskas om fler valde att köpa begagnade kläder, men av de begagande kläder som samlas in i Sverige är det bara 10 procent som säljs här – resten går på export och mycket hamnar alltså i Afrika och Asien där de antingen säljs på andrahandsmarknaden eller hamnar på stora soptippar. Exakt hur mycket som hamnar på soptipparna är dock svårt att veta eftersom möjligheten att följa klädernas väg, efter att de har nått slutdestationen, är högst osäker och begränsad, enligt EEA.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV