Radar

Skräp kan skada ungar i bon och holkar

Fågelholkarna på bilden finns i Skytteholmsparken i Solna och har inte med undersökningen att göra.

Fåglar som bygger bo använder plast och annat skräp i sina byggen, visar en undersökning.

Det är Håll Sverige Rent och BirdLife Sverige som uppmanat fågelholkägare att se om det finns skräp i holkarna. Så var fallet i drygt 20 av 161 undersökta holkar – 13 procent.

Plast var det vanligaste, men i enstaka fall hittades också metall och papp.
En nyhet i årets skräpmätning var plastband från vedsäckar.

Undersökningen görs, enligt Håll Sverige rent, för att uppmärksamma att fåglar dör på grund av att de ätit eller fastnat i skräp. Fågelungar kan också fastna och skräp kan försvåra för vatten att rinna bort från boet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV