Radar

Elbilar brinner mer sällan än andra bilar

Det är mest bilar som drivs av fossila bränslen som brinner i Sverige.

Elbilar brinner mer sällan än bilar som drivs med fossila bränslen, visar en sammanställning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Det vi tar med oss av sammanställningen är att elbilar brinner färre gånger än fossildrivna, säger Ulf Bergholm som ligger bakom sammanställningen.

I fjol brann ungefär 3 400 personbilar i Sverige, inklusive anlagda bränder. 23 av dessa var elbilar eller laddhybrider. Det innebär att cirka 0,04 procent av alla elbilar och laddhybrider i Sverige brann, jämfört med cirka 0,08 procent av de helt fossilt drivna bilarna.

Antalet elbilsbränder har ökat från åtta 2018, det första år som finns med i sammanställningen, till 23 år 2022. Men antalet elbilar (inklusive el-/laddhybrider) har ökat fyrfaldigt under samma period.

De senaste tre åren har antalet bränder i elbilar planat ut, något som Ulf Bergholm ser positivt på. Han vågar dock inte dra några slutsatser om anledningen.

– Från MSB:s håll ser man att många har uppfattningen att en brinnande elbil är farligare än en som går på fossilt bränsle, men MSB har inte sett något som tyder på det.

Enligt Ulf Bergholm är det framför allt röken från brinnande fordon som är farlig, oavsett drivmedel.

– Vårt budskap är att inte andas in någon rök från bilar som brinner, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV