Radar

Små stadskärnor fördel om krisen kommer

Coronakrisen fick svenskar att bunkra matvaror och andra förnödenheter.

Städer med flera mindre stadskärnor med mer kontakt med landsbygden klarar matförsörjningen bättre än storstäder i kris- eller krigstid. Den slutsatsen dras av arkitekten och matsystemdesignern Jonathan Naraine i en masteruppsats på Chalmers.

Om kriget eller krisen kommer kan vardagsbestyr som att få mat på bordet snabbt bli komplicerade. Storstäder är sårbara. Ett bättre alternativ är städer med flera centrum – helst med landsbygd mellan, enligt planarkitekten Jonathan Naraine, som i en intervju med SVT tar Skaraborg som exempel:

– Den här flerkärniga strukturen ser jag som en idealbild för hur jag skulle vilja se att samhällen planeras, säger han.

Strukturen med flera små centrum underlättar också i fredstid, för att göra regioner och kommuner mer självförsörjande på mat. Jonathan Naraine föreslår i sin uppsats att lokalproducerad mat kan distribueras i ett nätverk av ”noder” på cykel- eller gångavstånd från varandra. Något som tillgängliggör maten men även minskar bilberoendet.

Arkitekten understryker även att framtidens jordbruk behöver vara regenerativt, vilket bland annat innebär att markanvändningen har en positiv inverkan på ekosystemet i stället för belastande.

Läs mer här: Regenerativt jordbruk kan förhindra näringsfattiga livsmedel

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV