Radar

Schimpanser ger ledtrådar om mänskligt språk

Schimpanser har i bland mycket att säga till varandra.

Schimpanser kan kombinera läten för att kommunicera. Det kan vara släkt med människans förmåga att förstå hela meningar, enligt en ny studie.

Tidigare har en del anekdotiska tecken funnits på att vår närmaste släkting schimpansen kan kommunicera genom att kombinera läten, och nu har forskare kunnat slå fast det genom att observera schimpanser i det vilda.

När schimpanser blir överraskade larmar de kamraterna genom ”huu”-ljud. När de vill samla sina släktingar används ett skällande ”waa”.

Forskarna från Zürichs universitet reste till Uganda och testade där att lägga fram en låtsasorm. Då kombinerade schimpanserna de båda lätena, vilket tyder på att de både varnar för hotet och vill samla gruppmedlemmar.

När kombinationen av ljuden spelades upp för andra schimpanser reagerade de starkare än när respektive ljud spelades upp var för sig.

”Det är rimligt, för ett hot som kräver rekrytering är ett tidskritiskt hot och det antyder att schimpanser som hör dem verkligen kombinerar betydelsen av de individuella ljuden”, säger professor Simon Townsend i ett pressmeddelande.

Människan och schimpansen hade en gemensam släkting för sex miljoner år sedan. Förmågan att förstå kombinationen av läten är antagligen minst så gammal, och kan ge inblickar i hur språk vuxit fram, enligt forskarna.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.