Radar

Ett steg närmare vilda visenter – i Västmanland

Visenter i Polen – om några år kanske de finns i de svenska skogarna också.

Om några år kan visenter, som även kallas ”Europas bisonoxar”, ströva omkring vilt i Sverige. Skogssällskapet tar nu initiativ till en förstudie som ska undersöka effekterna av vilda visenter, rapporterar tidningen Syre.

På 1920-talet sköts den sista vilda visenten i Europa, då hade den redan varit utdöd i Sverige i 6500 år. Men med hjälp av visenter i djurparker kunde man börja återintroducera dem redan 20 år senare och idag finns det åter vilda visenter i bland annat Polen, Rumänien och Ukraina.

I Sverige finns visenter i dag endast i hägn och i djurparker, men nu vill alltså Skogssällskapet utreda effekterna av att återinföra visenterna i det vilda.

– I grunden handlar det om hur vi ska förhålla oss till djur som en gång funnits här och som vi har trängt undan. Visenten är en symbol för det, säger Carl-Gustaf Thulin, forskare vid SLU och den som kommer leda förstudien, till Syre.

En fördel med visenterna är att de bidrar till att hålla det öppna landskapet levande och därmed stärks den biologiska mångfalden. Till skillnad från älgarna och rådjuren som mest betar sly och plantor äter visenten gräs, halvgräs och örter och liknar på så sätt de tama nötkreaturen i sitt betesmönster.

Några av de frågor som kommer att utredas är vilka habitat som är lämpliga, om visenterna kan bära på sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa och om återintroduceringen kan innebära risk för fler trafikolyckor. Den plats man nu tittar på är en 1100 hektar stor skogsfastighet norr om Västerås, men även andra platser kan komma att bli aktuella.

Förstudien beräknas bli klar under 2023, därefter kan en ansökan om frilevande visenter komma att skickas till Naturvårdsverket.

Läs mer:

Kan återförvildning vara räddningen?

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV