Radar

Landsbygden i fokus online och på plats

Alla slags frågor kopplade till landsbygdens villkor diskuteras på Landsbygdsveckan fram till på söndag.

Landsbygdsveckan pågår för fullt fram till 7 maj med både digitala och fysiska arrangemang runt om i landet.

Online finns ett 40-tal webbinarier att följa om framtidens lantbrukare, blåljusresurser, skärgårdssamhällen och kulturarvets kraft.
Fysiska möten äger rum från norr till söder och energiförsörjning, klimat och beredskap är några övergripande frågeställningar.

– När man lyssnar på samhällsdebatten eller politiken låter det som att produktion och värdeskapande sker i de mest urbana områdena, men vår forskning visar att det är precis tvärtom. Det är landsbygderna som är centrala för möjligheterna både för att forma det hållbara samhället och hantera klimatförändring. Det handlar om att det är i landsbygdsområdena vi kan testa nya klimatprogram och sjösätta projekt för förnyelsebar energi, för men det är också där vi producerar livsmedel och utvinner metaller, sa Maria Knutson Wedel, rektor på SLU under Landsbygdsveckans invigning.