Radar

Bakterier kan fånga in uran

En ny upptäckt skulle kunna göra slutförvaret av kärnbränsle säkrare, tror forskare från Linnéuniversitetet.

Bakterier djupt nere i berggrunden kan fånga in ämnet uran och stabilisera det så att det inte längre avger radioaktivitet. En upptäckt som forskarna tror kan få betydelse för slutförvaringen av kärnbränsle. 

Uran är ett radioaktivt ämne som förekommer naturligt i berggrunden. Det är giftigt för människor och ekosystem. Hamnar det i dricksvattnet, exempelvis genom borrade brunnar, kan det leda till njurskador, skador i arvsmassan och påverkan på reproduktionsförmågan.

I en 17 år lång studie har forskare vid Linnéuniversitetet undersökt djupa borrhål i berggrunden. De hittade mineral som med bakteriers hjälp bundit in stora mängder uran till stabil form, som varken avger strålning eller läcker till grundvattnet.

– Bakterierna hjälper till att skapa sänkor för farliga ämnen i underjordiska miljöer, vilket är fantastiskt, och har stor betydelse för att hindra farliga ämnen för att spridas vidare i miljön, säger Ivan Pidchenko, forskare i miljövetenskap i ett uttalande.

Forskarna tror att bakterierna skulle kunna användas vid sanering av dricksvatten som förorenats med uran, som är ett globalt hälsoproblem. Den nya kunskapen kan också bli betydelsefull för Sveriges djupförvaring av kärnavfall, som är planerat att ligga i Forsmark i Uppland. Enligt planen ska det radioaktiva avfallet kapslas in i kopparcylindrar och begravas på 500 meters djup i 100 000 år.

– Skulle det bli ett läckage från en kopparkapsel betyder det troligtvis att samma underjordiska bakterier kommer hjälpa till att hindra uran från att spridas vidare i miljön. Våra resultat är alltså ytterligare en byggsten till grunden för långsiktig säkerhetsbedömning av de kärnavfallsanläggningar som planeras att byggas i Sverige, säger Ivan Pidchenko.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV