Energi-temp

Årets museum – modigt och medvetet

Överraskande vinnare.

Kunskapsupplevelser som överraskar. Det gör att Östergötlands museum utsetts till årets museum av organisationerna Sveriges Museer och svenska International Council of Museums.

Enligt motiveringen är museets mål att vara modigt, medvetet, reflekterande och inspirerande och lyckas nå ut brett i samhället och vara en mötesplats för alla, i samarbete med akademi och med både ideell och offentlig sektor. Museets nya byggnad har också en formgivning som lyfter ”underliggande budskap”.

– Vi har arbetat med att både renovera museibyggnaden, förnya innehåll i utställningar och fördjupa metoder för att bygga och förmedla kunskap samt möta publiken på nya sätt. Det är därför extra roligt att juryn uppmärksammar förändringsprocessen, säger museichef Olof Hermelin i ett uttalande.

Museet består av ett museum i Linköping, Löfstad slott och Sancta Birgitta klostermuseum.