Radar

Skolresultat påverkas mer av segregation än lärarnas erfarenhet

Mattelektion med årskurs 7 på Kulturama grundskola i Sundbyberg.

Segregation påverkar elevers prestationer mer än lärarnas kvalifikationer. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet, där 46 länder studerats, däribland Sverige.

Att de mest välutbildade lärarna undviker socioekonomiskt utsatta områden brukar ses som främsta orsaken till att eleverna där presterar sämre. Det bidrar, men en viktigare anledning till skillnader i studieresultaten är segregation, visar en ny studie.

– Det räcker inte att attrahera de mest kvalificerade lärarna. Politikerna måste också ta itu med social segregation, säger forskaren Leah Glassow vid Göteborgs universitet i ett uttalande.

I sin avhandling har hon undersökt om eleverna i fattiga områden har mindre kvalificerade mattelärare än elever i rika områden. Studien täcker 46 länder under 20 års tid. För Sveriges del visar det sig att snedfördelningen av kvalificerade lärare ökar, och att det fria skolvalet har förstärkt trenden.

Men det är framför allt den sociala segregationen som påverkar att skillnaden i prestationer ökar mellan rika och fattiga studenter.

– Skolan ses ibland som ett sätt att göra samhället mer jämlikt men det är mer troligt att den reproducerar ojämlikheter. Samtidigt är det tydligt att lärare i många länder fortfarande väljer att undervisa i mer utsatta områden, så bilden är inte alltigenom negativ, säger Leah Glassow.

I Norge till exempel tenderar de mest kvalificerade lärarna att undervisa på skolor med socioekonomiskt svaga elever. 

I vissa länder har man ändrat skolors upptagningsområden för att blanda elevernas bakgrund.

– Kanske måste denna typ av radikal förändring göras. Annars kommer skolan att fortsätta spegla den segregation som finns i samhället, säger Leah Glassow.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV