Radar

Fler utmattade i kvinnovården under pandemin

Nästan var femte anställd inom kvinno- och nyföddhetsvården upplevde utmattning, vilket är ett tidigt tecken på utbrändhet, under pandemin.

Nästan var femte medarbetare inom kvinno- och nyföddhetsvården upplevde utmattningssyndrom under pandemin, visar en studie från Göteborgs universitet. Nära var fjärde av dem uppfyllde också kriterierna för utbrändhet.

Resultaten visar också att cirka 80 procent av medarbetarna upplevde en hög arbetsbelastning och cirka 50 procent att deras arbetsbelastning ökat.
Högre nivåer av stress och utmattning var vanligare bland kvinnor och unga personer, enligt studien.

”Vi ser starka varningsklockor för att betydligt fler riskerar att drabbas av utbrändhet om arbetsbelastningen inte regleras”, säger Karolina Lindén, barnmorska och docent på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, i en kommentar.

Studien baseras på 957 enkätsvar från både medicinsk och administrativ personal och genomfördes mellan januari och april 2021.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV