Radar

Enklare att e-handla hållbart med ny märkning

Svensk Handel vill städa upp bland hållbarhetsrelaterade begrepp som "grönt val" i kassan vid e-handel.

Bryr du dig om hållbarhet och beställer saker på nätet kanske de olika leveransalternativen har vållat huvudbry. Vad betyder märkningen ett grönt löv, eller ”klimatsmart”? Går det att lita på fossilfria löften? Nu börjar den oberoende miljömärkningen Svanen märka e-handelstransporter.

Fyra av tio svenska konsumenter tycker att det är viktigt att kunna välja mer hållbara leveransalternativ när de e-handlar, visar en ny undersökning. Samtidigt har många svårt att lita på olika hållbarhetsrelaterade uttryck som “klimatsmart” och märkningar som gröna löv – medan 6 av 10 har hög eller mycket hög tillit till leveranser med hållbarhetsmärkningar som utfärdas av oberoende organisationer, som Svanen eller Bra miljöval.

– När du e-handlar, vilket de flesta invånare i Norden gör, har du blivit transportköpare, du väljer transportbolag. I det perspektivet tycker vi att det behövs en märkning för att guida konsumenter, säger Sara Bergman, projektledare på Nordisk miljömärkning, som nu har utvecklat en Svanenmärkning för området e-handelstransporter.

Den nya Svanenmärkningen blir synlig för konsumenter i kassan när köpet genomförs. Bland kriterierna finns minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet i transportkedjan.

– Vi är alltid lite försiktiga i våra budskap därför att kraven gäller hela transporten, från lager via långväga transporter med tunga fordon, omlastningar och sist hemleveransen, säger Sara Bergman.

Andelen förnybar energi i den sammanlagda transporten av varan som beställs ska enligt Svanen-kriterierna vara minst 60 procent till och med år 2025, då blir siffran 75 procent.

– Vi har valt att inte sätta 100 procent fossilfritt för att vi ska täcka hela landet. Bilarna du ser i stadsmiljö som levererar hem till folk, fyller boxar och kör ut paket till mindre butiker är lättare att elektrifiera. På de långväga transporterna finns inte alls samma möjligheter. I Norrland är det inte alls lika lätt få till exempelvis biogas, för infrastrukturen är inte utbyggd, säger Sara Bergman.

För transportföretag som endast täcker de största städerna är kravet för Svanenmärkningen 100 procent fossilfritt.

När det gäller biobränsle ställs också krav, som att råvaran inte ska innehålla PFAD, som är en biprodukt från palmoljeproduktion. 

– Vi kräver att råvaran ska vara hållbart framtagen. Vi försöker ta ett helhetsperspektiv. Då blir det lite svårare att kräva att allt ska vara fossilfritt, säger Sara Bergman.

Svanenmärkta transporter ska också arbeta för med mindre luft i förpackningen, genom ekonomiska incitament när transportföretagen tecknar avtal med e-handelsbolagen. 

Enighet om ”fossilfri leverans”

Även branschorganisationen Svensk handel har uppmärksammat problemet med oklara begrepp i kassan vid e-handel, och skapat en branschgemensam överenskommelse för vad fossilfri leverans ska betyda (se faktaruta). E-handlare och transportörer får själva skriva under överenskommelsen, som kom till stånd i oktober 2022. 

Där krävs även att andra miljömässiga begrepp som används i check-outen, som ”grönt val” eller ”miljösmart” tas bort – med undantag för certifieringar som den nya Svanenmärkningen.

Hittills har en rad e-handlare och leverantörer skrivit under, däribland Adlibris, Apotea, Airmee, Budbee och Instabox, 

– Det är fantastiskt kul att så många skriver under överenskommelsen. Intresset är mycket stort och vi har många fler som står på tur att skriva på, säger Arne Andersson, ansvarig för Svensk Handels logistiknätverk och drivande i arbetet med överenskommelsen i ett uttalande.

Vad är en fossilfri leverans?

Branschöverenskommelsen från Svensk handel definierar fossilfri som ”den energi som kommer från fossilfria energikällor och som därmed inte framställts av fossila former av kol, olja eller gas. Fossilfria energikällor inkluderar vattenkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft, biomassa och muskelkraft. För att klassas som fossilfri behöver således det drivmedel som används bestå av el, muskelkraft eller biodrivmedel”.

En fossilfri leverans kan dock fortfarande ha klimatpåverkan då produktionen av drivmedlet kan innefatta fossil energianvändning eller utsläpp av andra växthusgaser.

Källa: Svensk handel

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV