Intro

Klimattullar och elevers klimatsmarta lösningar

Klimattullar och skärpningar för handeln med utsläppsrätter är två delar i den nya klimatlag som EU-parlamentet antog i veckan och som bland annat gör att flyg och färjor ska betala för sina klimatutsläpp. Dessutom ska en social klimatfond hjälpa privatpersoner som drabbas av så kallad energifattigdom och gör omställningen mer rättvis.

Klimatkrisen är påtaglig i Europa redan nu, enligt en ny rapport. Glaciärer i Alperna som minskar i rekordtakt, ihållande värmeböljor, omfattande skogsbränder och sämre skördar är några effekter av det varmare klimatet i Europa nu.

I Karlstad har elever fått ge förslag på hur kommunen ska bli klimatsmartare. En loppmarknad för leksaker och en bra strand med rutschkanor som gör att att färre flyger på solsemestrar är bara två av 967 förslag från eleverna.

FN:s forum för urfolk pågår med fokus på jordens hälsa, som hänger ihop med urfolks rättigheter, enligt Sônia Guajajara, Brasiliens första urfolksminister. ”Om 80 procent av världens biologiska mångfald skyddas av urfolks territorier behöver vi se till att urfolks levnadssätt respekteras”, säger hon.

Det flytande plastskräp som bildar en ”sop-ö” i Stilla havet gör att kustlevande arter nu etablerat sig till havs i ett nytt ekosystem. Forskare varnar för att invasiva kustarter kan förändra den marina miljön.

Om du vill byta kläder så finns det inte mindre än 117 chanser till en hållbar klädstil nu i helgen. På lördag infaller också Jordens dag och elva ungdomsensembler sätter upp en pjäs baserad på Greta Thunbergs tal ”Is my microphone on?”

Om detta och en hel del mer kan du läsa i dagens nummer!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV