Radar

Spridningen av kolera ökar i världen – kvinnor och barn drabbas hårdast

Hälsopersonal behandlar kolerapatienter på Bwaila-sjukhuset i Lilongwe, Malawi, 11 januari 2023.

Antalet länder som drabbats av kolerautbrott har ökat snabbt de första månaderna 2023. Ojämställda samhällen riskerar att drabbas hårdare av smittan, varnar CARE International för i en ny rapport.

HÄLSA | Enligt en analys från CARE International påverkas ojämlika samhällen extra mycket av kolerautbrott. Gravida eller ammande kvinnor samt barn är riskgrupper och extra känsliga för sjukdomen, som sprids via kontaminerat vatten och orsakar kräkningar och diarré. Om den drabbade har tillgång till rent dricksvatten är sjukdomens dödlighet inte hög – men om förhållandena är de motsatta är det å andra sidan en livshotande situation.

Kolera har ökat i utbredning under de första månaderna 2023. Klimatkris, naturkatastrofer och konflikt är alla faktorer som bidrar till spridningen.

– Vi är mycket oroliga för de effekter som extremväder som cyklonen Freddy som nyligen drog in i sydöstra Afrika och orsakade död, förstörelse och flykt, som gör att samhällen här är mer känsliga för sjukdomsutbrott som kolera. I Malawi, som redan upplever sitt värsta utbrott på flera decennier, har fler människor smittats av kolera nu och det dör människor dagligen, säger Matthew Pickard, CARE Internationals regionala chef i södra Afrika, i ett uttalande.

Dödligheten är extra hög bland barn och särskilt hos barn under fem år. Gravida och ammande kvinnor är också i riskzonen.

– Gravida och ammande kvinnor är mer sårbara för undernäring och löper en högre risk för dödliga komplikationer om de blir infekterade med kolera. Traditionella könsroller spelar också sin roll, det är mer sannolikt att kvinnor och flickor kommer i kontakt med viruset när de hämtar vatten, förbereder mat, tar hand om andra familjemedlemmar och städar toaletten. Vi vet också att 70 procent av de som arbetar med insatser i samband med utbrotten är kvinnor, säger Allison Prather, rådgivare för hälsokatastrofer på CARE International.

Kolera i 23 länder

Enligt CARE Internationals rapport är alla 23 länder som nu har aktiva utbrott av kolera sådana där jämställdhet ligger på efterkälken. Trettio procent av dem, sju länder, har en hög eller mycket hög risk för barnadödlighet och akut undernäring, som Demokratiska republiken Kongo och Sydsudan. Av de koleradrabbade länderna har även 74 procent, 17 länder av 23, en kraftigt förhöjd risk för väpnad konflikt – som Somalia och Haiti. Också utsattheten för naturkatastrofer och klimatkrisen är hög i flera av dessa 23 länder.

Kolera är en akut infektion som orsakar diarré. Tillgång på rent dricksvatten är avgörande för om någon ska överleva eller inte, samtidigt som osanitära förhållanden är vad som orsakar sjukdomen som sprids genom kontaminerat vatten. De flesta som smittas av kolera får inga eller milda symptom, men ungefär 20 procent utvecklar akut, vattnig diarré med risk för dödlig uttorkning.

I Syrien och Libanon noterades kolerautbrott under den andra halvan av 2022. Syrien har i över 12 år plågats av ett blodigt krig medan Libanon går igenom en av de värsta ekonomiska kriserna i världen. I Libanon hade inget kolerafall rapporterats sedan 1993 – det vill säga på nära 30 år innan det ännu pågående utbrottet.

Det pågående utbrottet är den sjunde kolerapandemin, som har pågått sedan 1961. Sedan mitten på 2021 har allt fler utbrott noterats, enligt Världshälsoorganisationen, WHO. En global brist på resurser gör det svårt att nå fram till de drabbade med den hjälp de behöver.

***
LÄS MER
Barn prioriteras när Haiti massvaccinerar mot kolera

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV