Radar

Nu får undersköterskor skyddad yrkestitel

Närmare 200 000 personer arbetar som undersköterskor i Sverige.

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel i sommar. Nu är kraven klara för de tiotusentals personer som kommer att behöva söka yrkestiteln.

Om drygt två månader – från den 1 juli – går det att ansöka hos Socialstyrelsen om det bevis som därefter kommer att krävas för att kalla sig undersköterska.

Myndigheten har förberett sig under två års tid för den stora mängd ansökningar som kommer att lämnas in.

Under 2020 fanns det knappt 180 000 personer som arbetade som undersköterskor i Sverige. Dessutom finns ytterligare ett par hundra tusen personer i närliggande yrken, som behandlingsassistenter och vårdbiträden, som kan komma att söka den skyddade yrkestiteln.

Socialstyrelsen har nu tagit fram föreskrifter för att få kalla sig undersköterska. Däribland ställs krav på godkända betyg från en utbildning med inriktning mot vård och omsorg på gymnasienivå och godkända betyg i svenska. För den som påbörjar sin utbildning efter den 1 juli krävs godkända betyg även i samhällskunskap.

Arbetslivserfarenhet och andra meriter kan också vägas in för den som inte helt klarar kraven.

Den som har en sjuksköterskeutbildning kan också få den skyddade yrkestiteln.

”En skyddad yrkestitel kommer att fungera som en garant för kompetensen och bidra till en ökad trygghet för patienter, brukare och anhöriga, säger Zara Warglo, avdelningschef på Socialstyrelsen”, i ett pressmeddelande.

Fakta: Kraven för att få kalla sig undersköterska

Följande krav gäller för att ha rätt att använda yrkestiteln undersköterska efter ansökan:

1. Har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, eller

2. Har förvärvat en kompetens som motsvarar den som uppnås genom en sådan utbildning som avses i 1.

En sökande som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg ska få bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska om sökanden har godkända betyg om minst: 1 350 gymnasiepoäng i ämnen, på kurser eller från gymnasie- eller komvuxarbete med inriktning mot vård och omsorg, 100 gymnasiepoäng i svenska eller svenska som andraspråk, och 50 gymnasiepoäng i samhällskunskap (för den som påbörjar sin utbildning efter den 1 juli).

Även arbete som undersköterska eller i ett närliggande yrke kan väga upp.

Källa: Socialstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV