Radar

Miljögift upptäckt i djuphavsgrav

Prover på väg upp från Atacamagraven.

Forskare har hittat PCB i en av världens djupaste havsgravar, den över 8000 meter djupa Atacamagraven utanför Chile.

Djuphaven brukar ibland beskrivas som de sista orörda områdena på vår planet. Men de mörka, isolerade djupen är knappast bortom mänsklig påverkan. Nu har forskare från bland annat Stockholms universitet analyserat bottenslam från djuphavsgraven Atacama som sträcker sig längs med Chiles och Perus kust. I samtliga prover som togs, på upp till 8085 meters djup, hittades PCB. 

PCB är över 200 olika kemikalier som användes i industrin från 1930-talet fram till de förbjöds på 1970-talet. Men gifterna hade dessförinnan fått stor spridning i miljön, och eftersom de är extremt svåra att bryta ner finns de kvar än i dag.

Men hur tar sig gifterna ner i djuphavsgraven? Studiens huvudförfattare Anna Sobek, professor i miljökemi, förklarar i ett pressmeddelande:

– Atacama-graven ligger i ett område med relativt hög produktivitet av plankton i ytvattnet, vilket leder till transport av organiskt material ner till havsdjupets bottenslam när planktonen dör. När plankton och annat organiskt material sjunker till botten för det med sig miljögifter som gärna binder till fett och organiskt kol.

I takt med att kolet bryts ner anrikas miljögifterna i djuphavsgraven, och forskarna hittade högre koncentration PCB ju djupare ner de mätte.

Koncentrationen är inte alarmerande hög om man jämför med vad som uppmätts i exempelvis Östersjön, säger en av de andra forskarna som deltagit i studien, Ronnie N. Glud i ett uttalande:

– Proverna från Atacama har inga jättehöga koncentrationer men givet att de samlades in på botten av en djuphavsgrav är de relativt höga. På förhand hade ingen förväntat sig att hitta föroreningar på en sådan plats. 
I djurstudier har PCB visat sig vara cancerframkallande och påverka fortplantningen.

I framtida studier ska forskarna undersöka hur gifterna tas upp av bottenlevande djur för att få reda på hur de sprids och kan påverka näringsväven i djuphavsgravarna, säger Anna Sobek.

– Vi kommer också att studera hur det mikrobiella samhället i djuphavsgraven eventuellt kan bidra till nedbrytning av vissa miljögifter.

Artikeln går att läsa här: Organic matter degradation causes enrichment of organic pollutants in hadal sediments

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV