Radar

Matade småfåglar klarar infektioner bättre

Fåglar som besöker fågelbord utsätts oftare för infektioner.

Småfåglar som bjuds på ett gottebord av fågelmat riskerar att dra på sig infektioner i trängseln. Men fördelarna överväger – energitillskottet från fröer, nötter och talgbollar som människor lägger ut får fåglarna att bli friskare.

Slutsatsen dras av Hannah Watson, biolog vid Lunds universitet, som har tittat närmare på hur småfåglars kroppstemperatur påverkas av matning.

– Vi rekommenderar att människor fortsätter att mata fåglar, säger hon.

På vintern sparar småfåglar energi genom att kroppstemperaturen rasar flera grader under de långa nätterna. Men enligt färsk forskning blir fåglar med tillgång till foderbord inte lika kalla på natten som de fåglar som inte matas. Det har de fördel av om de utsätts för infektion.

Simulerad infektion

I studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Journal of Animal Ecology, utsattes talgoxar i en sydsvensk skog för simulerad infektion, det vill säga cellväggar från bakterier som triggar en kortvarig feberreaktion utan att orsaka sjukdom.

En del av de vilda fåglarna bodde i ett område där det var tätt mellan foderborden, medan de andra, som levde i en annan del av skogen, fick klara sig utan matning.

Innan studien påbörjades hade Hannah Watson trott att matade småfåglar skulle reagera med en ännu högre feberrespons. Men oavsett hur kalla de var från början fick fåglarna ungefär samma febertemperatur när de skulle bekämpa infektionen.

– Fåglarna som blev matade behövde inte använda lika mycket energi för att bekämpa fejkinfektionen, säger Hannah Watson.

Populärt att mata

Det är oklart varför de matade fåglarna inte fick ännu högre feber. Forskargruppens hypotes är att de genom att utsättas för mer smitta vid foderborden i större utsträckning bygger upp en tolerans mot infektioner. Men detta är inte belagt, utan något Hannah Watson vill forska vidare kring.

– Fågelmatning är en väldigt populär aktivitet och därför är det viktigt att vi bättre förstår hur den hjälper och hur den riskerar att ställa till det för fåglar.