Radar

Social påverkan viktigare än klimatkampanjer

Om du ser en granne cykla till jobbet är chansen kanske större att du börjar göra det själv än om du ser en kampanj om cykling.

Vad kollegan eller grannen gör har större betydelse för om du själv kommer göra klimatsmarta val än vad utbildning och kampanjer har. Det visar en internationell genomgång av över fyrahundra olika studier.

Det är forskare vid Göteborgs universitet som tillsammans med kollegor vid Yale och Cambridge undersökt vad som fungerar och inte fungerar när det gäller att få människor att agera klimatvänligt.

– Att lära sig att människor runt omkring oss har börjat välja vegetarisk mat eller att cykla till jobbet är ofta bättre motiv för att få till beteendeförändringar, säger Magnus Bergquist från Göteborgs universitet som är en av forskarna bakom genomgången.

Förutom det sociala har även ekonomiska incitament stor betydelse. När det gäller till exempel energibesparingar är de ekonomiska incitamenten oftast mest avgörande.

Däremot har kampanjer som går ut på att öka människors kunskap generellt sett ganska liten betydelse. Forskarna konstaterar att utbildning ofta är nödvändig, men att det i sig inte räcker för att få folk att ändra sitt beteende – i synnerhet om motivationen är låg från början.

Forskarna har också kunnat se att viljan att förändra sitt beteende är större i de småskaliga studier som gjorts än i större studier. Något som Magnus Bergquist menar beror på att de mindre studierna ofta bygger på personliga möten vilket kan ha en stor effekt.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV