Energi-temp · På gång i hela landet-temp

På gång i hela landet

Upptäck naturen tillsammans med barn.

Här kan du hitta intressanta evenemang i hela landet, från norr till söder.

Fika efter en forskare: klimatet, barns allergi och samers hälsa
Online. Fika efter en forskare är en föreläsningsserie där forskare vid Umeå universitet håller korta föreläsningar om sin forskning. Det finns  också chans till frågor. 
Medverkande: Petter Stoor: Samers hälsa – på lika villkor, Maria Nilsson: Ju varmare, desto värre, Anna Winberg: En tåligare mage – om barns matallergi
Tid: 13.00 och 14.00
Plats: Online
Info: bit.ly/forskningsfika

Lördag 15 april

Bli Natursnoksledare – upptäck naturen tillsammans med barn
Online. Har du upptäckarlust och gillar att vara ute tillsammans med andra? Naturskyddsföreningen arrangerar utbildningar för alla medlemmar som vill leda barn och deras vuxna inom barn- och familjeverksamheten Natursnokarna. 
Utbildningen är den första delen av två. 
Del två sker utomhus.
Kostnad: 500 kr (Då ingår båda delarna) 
Tid: 10.00–14.00
Info: bit.ly/Natursnokarna

Söndag 16 april

Möt dig själv i våren
Svenshögen. Välkommen till en dag för återhämtning och reflektion kring naturens betydelse i våra liv. Med hjälp av naturvakenhetsövningar utomhus, visualiseringar, promenad i tystnad samt kortare teoretiska avsnitt utforskar vi upplevelsen av att vara en del av naturen. 
Plats: Solhälla kursgård, Svenshögen
Tid: 10.00-17.00
Pris: 850 kr (är du sjukskriven/arbetslös och vill ha ett lägre pris – kontakta oss)
Vegetarisk lunch och fika ingår i priset.
Anmälan: Senast 10 april.
Info: bit.ly/mötvåren

Söndag 16 april

Starta en lokal klimatklubb  
Online. Föreningen Klimatklubben har 19 lokalklubbar i Sverige, med syftet att fånga upp upp ditt, dina grannars, vänners, kollegors och bekantas engagemang och göra skillnad i stort och smått på lokal nivå! Om det inte finns en klubb där du bor – ta gärna steget och bilda en själv! I april kör Klimatklubben en digital träff för dig som vill veta mer om att starta lokalklubb där du bor! 
Plats: Online
Tid: 11.00-12.00
Info: bit.ly/lokalklimat

Arne Müller
Arne Müller.

Måndag 17 april

Arne Müller: Hur gröna är de gröna industrierna i Sápmi?
Online. Amnesty Sápmi har bjudit in journalisten och författaren Arne Müller till en föreläsning om industriprojekt i norra Sverige och klimatomställningen. Går det att hitta en hållbar väg framåt?
Det planeras industriprojekt för mer än 1 000 miljarder kronor i norra Sverige. Förhoppningarna är stora att de nya industrierna ska skynda på klimatomställningen och skapa många nya jobb i den norra delen av landet. Behoven av el och metaller är enorma. Men det finns också en annan sida av myntet. Risken för skärpta markkonflikter, inte minst med renskötseln, är uppenbar när det ska byggas industrier, vindkraft, elledningar och gruvor. Går det att hitta en hållbar väg framåt?
Kostnad: Det är kostnadsfritt att delta men föranmälan krävs!
Anmälan: Senast klockan 15.00 den 17 april: bit.ly/3J9jeip

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV