Radar

Elever ska få hjälp av socialtjänsten – i skolan

Elever som av olika anledningar har svårt i skolan ska kunna få mer stöd genom så kallade skolsociala arbetslag.

Fler socialsekreterare ska kunna jobba tillsammans med lärare i skolan för att stötta elever med sociala problem.
Nu förbereds för så kallade skolsociala team runt om i landet.

Elever som av olika anledningar har svårt med skolan, och kanske skolkar eller hotar och trakasserar andra elever, kommer framöver att få mer stöd med hjälp av så kallade skolsociala team. Det kan handla om elever som är på väg in i kriminalitet eller som har det tufft hemma, med missbrukande eller våldsamma föräldrar till exempel.

För socialtjänsten handlar det om att komma in på en arena där alla barn ska vara, nämligen skolan, för att kunna arbeta sida vid sida med lärarna och möta barn i stor utsatthet, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

Brottsförebyggande

Målet är att motverka ohälsa och utanförskap, men också att förebygga brott.

– Vi ska inte vara naiva när det gäller skolan som en möjlig rekryteringsbas för grovt kriminella. Det är otroligt viktigt att skolan har kunskaper om det, säger skolminister Lotta Edholm (L).

Waltersson Grönvall påpekar att tre olika utredningar arbetar med sekretessfrågan, för att skola, socialtjänst, sjukvård och polis ska kunna dela mer information i brottsförebyggande syfte.

Regeringen avsatte 75 miljoner kronor i budgeten för i år till skolsociala arbetslag och nyligen fick Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att lägga en grund för verksamheten. I nästa steg ska myndigheterna stötta skolhuvudmännen och socialtjänsterna att skapa sina arbetslag.

– Det är redan ganska vanligt förekommande att skola och socialtjänst försöker jobba ihop, men det kan se väldigt olika ut. Inspirationen kommer framför allt från Stockholm där man föregående mandatperiod jobbade framgångsrikt och fick ned problematisk frånvaro rejält, säger Lotta Edholm.

Tryggt på skolan

I uppdraget att förbereda för skolsociala team nämns också att de kan jobba med ”trygghetsskapande och närvarofrämjande insatser” för alla elever.

– När några barn börjar skolka finns det alltid några som riskerar att dras med. När vi kan stoppa den utvecklingen, när eleverna är på sina lektioner och miljön är trygg, gynnar det hela skolan. Den bästa vaccinationen mot ett framtida utanförskap är att man klarat av sin skolgång, säger Camilla Waltersson Grönvall.

Både hon och Lotta Edholm säger att ett nära samarbete mellan skola och socialtjänst borde ha varit etablerat sedan länge.

– Skola och socialtjänst lever under olika kulturer och lagstiftningar och det har alldeles för länge varit vattentäta skott mellan dem. Därmed utnyttjas inte resurserna fullt ut kring ett barn som far illa, säger Lotta Edholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV