Radar

Vind- och solenergi billigare än kol

Kol hämtas från Trapper-gruvan i Craig, Colorado.

I USA har det blivit billigare att bygga nya anläggningar för vind- och solbaserad energiproduktion än att fortsätta driva koleldade kraftverk, enligt en genomgång utförd av Energy Innovation.

Rapporten stipulerar att ”99 procent av den befintliga amerikanska kolflottan är dyrare att driva jämfört med att ersätta den med ny solenergi eller vindkraft”.

”Att ersätta kolkraftverk med lokal vind- och solenergi skulle dessutom spara tillräckligt för att kunna finansiera fyra timmars batterilagring, motsvarande nästan 150 gigawatt”, skriver Energy Innovation.

Siffror som motsvarar 60 procent av kolflottans kapacitet och genererar 589 miljarder dollar i nya investeringar över hela USA.

Desperata delstatspolitiker

Det är oklart om makthavare i amerikanska delstater som i decennier knutit sina ekonomier kring nu borttynande kolindustrier kommer att inspireras av Energy Innovations kartläggning – men klart är att läget är akut ifråga om jobb och sinande skatteintäkter, däribland i West Virginia där anställda vid kolkraftverk nu lever i tider av varsel och lägre löner.

Och fastän kolets plats i den amerikanska energikorgen fortsätter att minska fortsätter delstater som West Virginia att subventionera kolindustrin i något som miljöorganisationer liknar med konstgjord andning. I längden håller de människor kvar i orimliga förhoppningar om kolet som en potentiell framtida blomstrande arbetsmarknad, menar Karan May, seniorkampanjansvarig vid Sierra Clubs Appalachia-avdelning:

– Det gör mig ledsen att det fortsatta budskapet går ut till människor att kol kommer att komma tillbaka och att allting kommer att bli bra. Så kommer inte att ske, säger May till EE News.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV