Krönika

Skogen är mycket mer än bara en industriråvara

Är det något som slår en när man kör Stockholm–Vemdalen över sportlovet är det inte främst den långa karavanen av bilar upp och ned (som jag själv bidrar till), utan naturen utanför bilfönstret. Och då menar jag inte trolska och isbelagda tjärnar, branta berg eller snötäckta fäbodvallar, utan skogen. Alltså, den nedhuggna skogen. Vi kör väg 83, och senare väg E45, mot nordväst, och kalhyggena breder ut sig på båda sidor av vägen. Kilometer efter kilometer, det ena kalhygget ersätter det andra. Stubbar, rotvältor och djupa maskinspår är det enda som finns kvar där det tidigare stod en mörkgrön barrskog.

För ett par år sedan skrev jag i en text att det året – 2019 – var ett rekordår i avverkning. Nu har det rekordet slagits. 2021 avverkades 97 miljoner kubikmeter skog i Sverige, och enligt preliminära siffror låg 2022 på samma höga nivå. Det är de högsta avverkningsnivåerna någonsin i Sveriges historia, med undantag för år 2005 då stormen Gudrun tvingade fram ett massivt kapande av träd som knäckts av vindarna.

Med den svenska skogsvårdslagen är det lekande lätt att förvandla en levande skog till en steril stubbåker. Det räcker med en så kallad avverkningsanmälan, och om den ansvariga myndigheten – Skogsstyrelsen – inte har något att erinra inom sex veckor är det fritt fram för skogsbolaget. Och Skogsstyrelsen kan omöjligen i detalj hålla koll på alla avverkningar. Det görs nämligen 60 000 avverkningsanmälningar varje år i Sverige. Därför stoppar Skogsstyrelsen mindre än en procent av alla anmälningar som kommer in.

Många torpägare, sommargäster, badare, svampplockare, joggare kan vittna om hur de ena sommaren drömde sig bort i en vindlande skog bland blåbärsris och sniffande rävar för att komma tillbaka nästa år då skogen förvandlas till ett kalhygge. Är det verkligen rimligt att ägandet ska stå över alla andra intressen?

Nej. Som i så många andra sammanhang blir det sällan bra för helheten om ett fåtals vinst ska överordnas det allmännas intressen. Visst bidrar skogsindustrin med jobb och en del skatteintäkter. Men det är en industri som bokstavligen håller på att såga av den gren den sitter på. Allt färre får sin sysselsättning från att hugga ned träd.

Det är klart att vi skulle kunna lösa detta på annat sätt. Vi kan göra som många andra länder och bedriva ett skonsammare skogsbruk utan kalhyggen. Färre träd tas ned, men skogen i sin helhet får stå kvar. Mer skog kan skyddas. Det finns en budgetpost för detta i statsbudgeten, men dessvärre har regeringen Kristersson minskat den. Hög tid att ändra på det.

Men viktigast av allt: skogens andra värden vid sidan av det ekonomiska behöver uppvärderas. En skog är i första hand ett mångfasetterat ekosystem och hem för pärlugglan, björnen, räven, älgen och tusentals andra arter. Ska deras hem skövlas för att skogsbolaget ska maximera vinsten? Om vinst nu är så viktigt finns det annat man kan tjäna pengar på. Besöksnäringen (alltså turismen) omsätter allt mer, och skogsindustrin allt mindre. Tyskar, holländare, engelsmän och danskar kommer till Sverige för att vandra, forsränna, campa och fågelskåda, inte för att trampa runt på en stubbåker.

Jag var inte ensam om att se kalhyggena från vindrutan. Det sätter jag min tillit till; vi blir allt fler som ser och upprörs. Kan stockholmarna – och andra besökare – bara bete sig respektfullt mot lokalbefolkningen kommer Bollnäsbon och Vemdalsbon att se värdet i de besökare som kommer till bygden. Då kommer stödet för att värna skog och natur att växa. För även om stora områden har förstörts finns det fortfarande mycket kvar att ta tillvara.

Snön.

Att sparka tågvärdarna från pendeltågen i Stockholm.

Krönika

Att kräva att någon säger allt eller inget är enbart ett sätt att tysta

”Jag vill understryka det egna ansvaret som var och en som idag befinner sig inne i Gaza själv har.”

Citatet är Tobias Billströms, och det påstås handla om regeringens inställning till de svenskar som sitter fast hos familj eller vänner, under Israels bomber.

Det är en motbjudande uppvisning i arrogans. Men det stannar tyvärr inte där. Citatet beskriver egentligen obehagligt väl regeringens politik mot alla som är instängda i världens största utomhusfängelse: Skyll er själva för att ni är födda där.

En miljon i Gaza, 40 procent av befolkningen, är under 40 år. 10 000 rapporteras döda, varav 4000 barn. Den svenska regeringen vill understryka deras eget ansvar för att vara födda på fel plats.

FN kräver ett omedelbart eldupphör. Men Sverige la ner sin röst när frågan skulle avgöras. Medan Macron kräver ett stopp för bombningarna säger Kristersson att han inte vill ”sätta sig till doms”. Skyll er själva, medmänniskor i Gaza.

Enligt WHO har 230 attacker träffat vårdinrättningar. Nästan hälften av sjukhusen är utslagna. Läkare utan Gränser rapporterar att bristen på bränsle och el är en ”dödsdom” för många patienter, ”till exempel spädbarn i kuvöser”. Den svenska regeringen vill understryka spädbarnens eget ansvar.

Man behöver inte ta de starkaste orden i sin mun. Det har andra redan gjort. FN:s expertgrupp skriver i att mot bakgrund av ”uttalanden från israeliska politiska ledare … i kombination med militära ingripanden … finns det risk för folkmord på palestinierna”. Att brott mot krigets lagar pågår är uppenbart för alla som kan se. Men Billström talar om proportionalitet.

Kanske handlar det om vapen. I oktober skrev Billströms Försvarsmakt under ett avtal med det största israeliska vapenföretaget Elbit Systems, nu med kontor i Göteborg. Medan bomberna föll över Gaza lovades 1,7 miljarder skattekronor till Elbit. Bolaget sysslar med drönare och övervakning, huvudsakligen till samma krigsmakt som nu begår folkrättsbrotten. Produkterna de säljer lovas vara ”stridstestade”. Men de som ofrivilligt blir testpersoner måste skylla sig själva.

Den svenska regeringen blundar, och kritiken borde vara öronbedövande. Istället hörs mest kritik mot de som faktiskt säger någonting alls.

Det är som att det införts en ny regel i debatten. Den som säger något om mördandet av palestinier, måste säga allt annat samtidigt. Varför kritiserar du Israels ockupation och bomber, men säger inget om Hamas? Varför kräver du eldupphör, men säger inte samtidigt att gisslan ska friges? Varför pratar du om palestiniernas lidande, men inget om de många bortglömda konflikterna i Afrika?

Jag har lite svårt för det där.

Jag kräver självklart att de som hålls gisslan hos Hamas ska friges. Det finns inte ord nog att fördöma Hamas vedervärdiga terrorattack. Jag håller med alla som säger det. Jag kräver inte ens av dem att säga något annat samtidigt. Vi kan vara oense om annat, men vi är eniga om detta.

På samma sätt kan man kräva ett stopp för bomberna, att inga fler barn i Palestina ska dödas, utan att samtidigt säga något mer.

Att kräva att någon säger allt eller inget, är enbart ett sätt att tysta.

Det kan kännas som ett krav på balans, men det blir ett relativiserande. Hamas terror var terror och fel alldeles oavsett Israels ockupationspolitik. Och på samma sätt är Israels bomber mot civila fel, alldeles oavsett hur Hamas agerar. Palestinas barns överlevnad ska inte vara avhängigt hur männen som styr Hamas resonerar. Den enda rimliga linjen är att vilja upprätthålla mänskliga rättigheter och den internationella rättsordningen, oavsett vem som begår brotten.

En bortsprängd arm, ett raserat hem eller ett förlorat barn känns likadant i en människa, oavsett religion eller medborgarskap. Sorgen och frustrationen kan nyttjas av maktrusiga män, oavsett vilken sida en gräns någon bor på. Ansvaret faller tungt på oss som inte befinner oss mitt i elden och hatet att inte vända bort blicken, inte ge utrymme för rasism mot judar eller muslimer att växa i konfliktens spår, inte släppa på principerna, inte göra det enkelt för oss. Tobias Billström talar gärna om andras ansvar. Men han verkar inte särskilt intresserad av att ta något själv.

Krönika

Kan man driva nedrustningspolitik i Nato?

Under hösten arbetar vi på tankesmedjan Cogito med fredsfrågan – närmare bestämt om hur vi ska förhålla oss till det stundande svenska Nato-medlemskapet. Det förvånar kanske en del som tror att gröna tankesmedjor bara sysslar med miljöfrågor. Men fredsfrågan har alltid varit central för den gröna rörelsen.

I och med att Turkiet nu verkar släppa på sitt motstånd mot det svenska medlemskapet blir det alltmer sannolikt att även Sverige snart är medlem. Hur ska progressiva partier förhålla sig till det? Bör man kräva ett utträde? Eller försöka påverka Nato? Går det ens att göra som progressiv rörelse?
Bland gröna i länder som redan är med i Nato är det få partier som kräver ett utträde. Strategin har istället varit att försöka påverka alliansen inifrån, oavsett hur man i grunden ser på militäralliansen.

Men för att detta ska lyckas betonar många gröna behovet av bättre samordning mellan progressiva aktörer. Regelbunden samordning, särskilt inför Natos toppmöten och att skapa en gemensam grupp inom Natos parlamentariska församling skulle kunna göra stor skillnad. Just en sådan samordning bidrog exempelvis till att flera Nato-länder stod kvar i sitt motstånd mot Irak-kriget.

Gröna skulle inom ramen för Nato kunna verka för en bredare syn på försvarspolitik som inkluderar mänsklig säkerhet i stort, inte bara att skydda statens gränser. Att lyfta in klimatfrågans påverkan på säkerheten vore en naturlig sådan uppgift och att stärka det civila försvaret.

Ur ett fredsperspektiv vore dock den viktigaste prioriteringen att fortsätta arbetet i en fråga som präglat den gröna rörelsen sedan starten – arbetet för kärnvapennedrustning. Ett sådant arbete skulle skaka om det rådande militära paradigmet i grunden. Om Sverige ändå ska in i Nato, bör man ta chansen att driva frågan framåt.

Den gröna rörelsen, ofta förlöjligad för sin naiva idealism, finner sig här i en fördelaktig position. Genom att förespråka ett kärnvapenfritt Europa förändras villkoren för försvarspolitiken och rörelsen hittar en fråga att samlas kring, som har brett stöd.

Risken att bli utskrattad av de andra är förstås överhängande – det lär bli en frontalkrock med den nakna realismen i global politik. Ändå är det just här de gröna måste placera sin flagga. Ska vi vara med i Nato, en allians smidd i det kalla krigets smältdegel, bör vi protestera mot arvet från kärnvapenkapplöpningen. En grön position kan aldrig vara att kollektiv säkerhet uppnås genom hotet om ömsesidig förintelse.

De gröna måste lobba för att Nato omvandlas till ett forum för ärliga och öppna diskussioner om hur detta kan gå till. Detta är inte en uppmaning till naivitet; det är en uppmaning till modig realism. Genom att trycka på för att alla medlemsstater ska ratificera och följa Icke-spridningsavtalet (NPT), kan villkoren för global säkerhet förändras i grunden. Att förespråka en ”No First Use”-policy vore ett bra första steg.

Att montera ner den rädslans doktrin som har överskuggat global politik i årtionden är en monumental uppgift. Men finns någon rörelse som är bättre skickad att påbörja den?

I Syre skrev Birger Schlaug tidigare en krönika om att han utropade sin tomt till en kärnvapenfri zon. En bra början tycker jag. Men om Sverige nu ändå ska gå med i Nato bör vi ha högre ambitioner än så.