Radar

LRF kallar kostråd som förespråkar vegetariskt ”folkhälsoexperiment”

"Regeringen måste nu agera för att stoppa det kanske största folkhälsoexperimentet i modern tid", skriver LRF:s ordförande Palle Borgström.

I juni kommer nordiska näringsrekommendationer för första gången att ta hänsyn till matens miljöpåverkan. LRF kräver att regeringen stoppar ”det kanske största folkhälsoexperimentet i modern tid” – för att rekommendationerna förespråkar mer grönsaker och mindre animalier. Livsmedelsverket kallar LRF:s retorik konspiratorisk.

Omkring vart tionde år uppdateras de Nordiska näringsrekommendationerna, NNR. I arbetet, som finansieras av Nordiska ministerrådet, har över 400 forskare från åtta länder deltagit med vetenskapliga underlag. Under fem års tid har de undersökt hälsoeffekterna av ett antal näringsämnen och livsmedelsgrupper. För första gången har forskarna även tagit med matens miljöeffekter i uppdraget. De kommande näringsrekommendationerna är just nu ute på remiss, och kommer att presenteras i slutet av juni.

”Det borde inte överraska någon att rekommendationerna går i riktning mot en mer växtbaserad diet med mindre animaliska livsmedel”, skriver Rune Blomhoff, projektledare för de nya nordiska näringsrekommendationerna, och professor vid universitetet i Oslo i Aftonbladet.

Redan de nuvarande kostråden rekommenderar betydligt mindre kött än vad personer i Norden konsumerar. Vad gäller matens miljöeffekter ger såväl FN:s klimatpanel som EU:s livsmedelsstrategi rekommendationen att äta mindre kött.

Lantbrukarnas riksförbunds ordförande Palle Borgström, som uppger att han historiskt sett har haft stort förtroende för kostråden, är nu av en annan uppfattning. I en debattartikel i Aftonbladet skriver han: ”Mindre näring och energi till barn, sjuka, sköra och äldre. Det kan bli resultatet i förskolekök, skolmatsbespisning, på sjukhus och inom äldrevården om de nya nordiska näringsrekommendationerna blir verklighet och omsätts i svenska kostråd. Regeringen måste nu agera för att stoppa det kanske största folkhälsoexperimentet i modern tid.”

Enligt Palle Borgström är det “alldeles för onyanserat” att förespråka vegetariska livsmedel för miljö och hälsa, och de som riskerar att drabbas är barn, sjuka, sköra och äldre, som får stora delar av sitt energi- och näringsintag från offentliga kök som styrs av näringsrekommendationerna. 
Borgström påpekar vidare att den brittiska tankesmedjan Chatham House deltagit i arbetet med hållbarhetsdelen av näringsrekommendationerna.

Rune Blomhoff som projektlett NNR svarar Borgström att ”Chatham house är en oberoende och erkänd institution som ger råd till internationella organisationer som FN, G20-länderna och Internationella valutafonden”.

Livsmedelsverket: "Konspiratoriskt"

Borgströms utspel har också fått svenska Livsmedelsverket att reagera. I en replik i Aftonbladet kallar generaldirektör Annica Sohlström hans retorik konspiratorisk.

”Att skrämma människor genom att påstå att barn, sjuka och äldre inte skulle få kött och mjölk är häpnadsväckande. […] Vetenskapen är tydlig – för hälsans, klimatets och miljöns skull behöver människor ändra sitt sätt att äta. Mer växtbaserad mat och minskad köttkonsumtion. Det betyder inte att alla måste sluta äta kött, utan det är främst storkonsumenterna som behöver dra ner. Dit hör inte barn, äldre och sjuka”, skriver Annica Sohlström.

Hon påpekar även att LRF företräder alla lantbrukare i Sverige: ”Det är svårt att tro när man ser deras aggressiva debattstil som bara handlar om köttbranschens intressen.”

I Palle Borgströms text lyfts även att Kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) uttryckt kritik mot utkastet till kostråd och anser att delar av det behöver arbetas om.

Dock utlämnar Borgström att KSLA i akademins nyhetsbrev 1-2023, som han i sitt debattinlägg saxat ett citat från, ”generellt instämmer” i NNR:s rekommendation om att minska kött- och mejerikonsumtionen och öka konsumtionen av baljväxter/baljväxter, fullkorn, grönsaker och frukt. KSLA:s kommentar till rekommendationen är att ”Denna huvudprincip kräver dock bland annat näringsmässiga överväganden vad gäller utsatta grupper”.

Något som enligt Annica Sohlström är precis vad Livsmedelsverket kommer att ägna sig åt efter att NNR-rapporten publicerats, innan Sveriges kostråd uppdateras.

Radar

Kultur på recept ger bättre psykisk hälsa

Några av deltagarna i Kultur på recept fick testa att dreja.

Människor med depression eller långvarig smärta mår bättre efter att ha deltagit i kulturaktiviteter tillsammans med andra människor. Det visar en ny studie från Jönköpings universitet.

Visste du att sjukskrivna kan få kulturaktiviteter på remiss från vården? Så kallad kulturunderstödd rehabilitering eller Kultur på recept kan användas för att behandla personer med psykisk ohälsa som stressproblematik, ångest, depression eller vid långvarig smärta.

I en studie där 400 personer deltog erbjöds hälften Kultur på recept och hälften fungerade som kontrollgrupp. Deltagarna i kulturgruppen fick träffas under tio veckor vid två tillfällen i veckan i grupper om 6–9 personer, för att göra någon form av kulturaktivitet tillsammans. Det rörde sig till exempel om att sjunga, spela teater eller testa olika hantverk som måleri. 

– Kulturaktiviteterna bidrar till att deltagarna utmanar sig själva, att bara ses för en ”fika” räcker inte för att få till stånd en förändring. Träffarna är lustfyllda och det sociala sammanhanget behövs för att våga gå utanför sin trygghetszon, vilket i sin tur bidrar till deras utveckling, säger Paula Bergman, doktorand på Hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

En av deltagarna berättar om att testa att dreja, i en intervju på Jönköpings universitets hemsida.

– Jag tänkte bara ”hur ska det här gå, det här kommer inte jag och klara”, men sen när jag väl var där första gången vill jag bara tillbaka. Jag vill göra det igen, det var skitkul. […] Man känner att man klarar av någonting, det är ju jättebra för självkänslan liksom.

Störst effekt hos deprimerade

Efter sex och tolv månaders behandling hade den psykiska ohälsan minskat hos deltagarna i kulturaktiviteter jämfört med kontrollgruppen. Stört effekt syntes hos personer med depression.

– Studien visar att det ger resultat, det betyder mycket för de här personerna att få vara med i ett sammanhang. Det är därför viktigt att fler får möjlighet att delta i kultur på recept som ett alternativ eller komplement till sin konventionella sjukvård, säger Paula Bergman.

Aktiviteterna kräver inte prestation, och är frivilliga. Behandlingen fungerar även arbetsförberedande i bemärkelsen att deltagarna behöver passa tider, träffa nya människor och besöka nya platser.

Sex regioner ingick i studien: Region Jönköpings Län, Region Östergötland, Region Kalmar Län, Region Uppsala, Region Blekinge samt delar av Västra Götalandsregion.

Motivation och självkänsla stärks

Parallellt testar och utvärderar Region Skåne metoden i ett forskningsprojekt som pågår fram till sommaren 2024. Några exempel på kulturaktiviteter som erbjuds patienterna är stadsvandringar, gemensam högläsning och konserter på Malmö Opera.

Resultaten är hittills goda, menar Anita Jensen, kultur -och hälsostrateg vid Kompetenscentrum primärvård som leder forskningsprojektet inom Region Skåne.

– Vi kan genom vår forskning se att motivation och välbefinnande samt den positiva självkänslan stärks hos deltagarna liksom sociala relationer och samhörighet till samhället, säger hon i en intervju på den nationella kunskapsplattformen Mötesplats social innovation.

Kultur på recept är ett bra komplement till medicinsk behandling av psykisk ohälsa, menar Sofia Carlin, leg. psykolog och specialist i klinisk psykologi, som också deltar i Region Skånes projekt.

– En fara är att vården behandlar onödigt många medicinskt och därmed gör normala känslor och reaktioner sjukliga i onödan. Vården behöver fler verktyg och här är Kultur på recept ett bra komplement, säger hon och fortsätter.

– Det man bland annat behöver göra för patienter med psykisk ohälsa, vilket Kultur på recept gör, är att hjälpa patienterna hitta nya beteenden och rutiner. Dessa rutiner och aktiviteter behöver vara kravlösa, sociala och meningsfulla, säger Sofia Carlin.

En fördel är att verktyget Kultur på recept tar patienterna ut från vårdcentralen, menar Yvonne Lindberg, Leg kurator och rehabkoordinator.

– För vissa patienter var vi annars de enda som såg dem. Vi ser att Kultur på recept-deltagarna fått nya kontakter och intressen. Att de har hittat tillbaka till lust och glädje. Deras behov av vårdkontakt har minskat. Det blev ett steg vidare där patienterna hamnar i ett nytt sammanhang och bryter sin sociala isolering, säger hon.

Radar

Vårt kollektiva självbedrägeri kring djur

Är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs, skriver Martin Smedjeback, ordförande i Save Movement Sverige.

Såg du på TV4-nyheterna måndagen den 4 december? I så fall kunde du se kycklingar som slungades omkring på rullband i en gigantisk maskin och klämdes till döds. Skadade och sjuka kycklingar lämnades i backar där de åt på varandra. Det var Djurrättsalliansen som hade filmat med dold kamera inne på en av Kronfågels kläckerianläggningar. Om du är som de flesta så mådde du illa av att se bilderna. Kanske du till och med bytte kanal för att du inte ville se det? Reaktionerna visar att vi bryr oss om djur och lidandet de utsätts för. 

Kronfågels VD Fredrik Strømmen säger om bilderna: ”Så det jag ser här är någonting som absolut inte följer våra rutiner.” Det är som det alltid brukar låta när djuren plågas i Sveriges djurfabriker. Det är enskilda undantag som ska åtgärdas snabbt — vill de få oss att tro. ”Jag och alla våra medarbetare har ju djurvälfärd som första prioritet och högsta mål” säger också Kronfågels VD. Är det någon som fortfarande tror på detta? Jag tror att många av oss konsumenter VILL så gärna tro det eftersom vi inte gärna ändrar våra vanor. Därför är vi extra lättlurade när det gäller påståenden som dessa. 

Men är det inte dags att vi slutar med vårt kollektiva självbedrägeri och istället är ärliga mot oss själva? Det går inte att undgå våld och lidande i djurindustrin, oavsett hur många kontroller som utförs. När vi betraktar kännande varelser som en produkt (dessutom billig) som ska framställas i snabb takt för högsta profit så leder det med säkerhet till stort lidande. Vi har alla en moralisk plikt att granska hur djuren behandlas i djurindustrin eftersom det är vi som stödjer den med våra inköp.

Sanningen är endast några googlingar borta. När du har sett hur djuren har det så fråga dig: stämmer detta överens med dina värderingar? Om inte så är det dags att öppna dörren för en ny kulinarisk värld – alla fantastiska smaker och former från växtriket! Mycket av det känner du redan igen, men du kan få en chans att testa nya växtbaserade produkter och recept som inte har en stark bismak av lidande och död.