Radar

Mer stöd för mindre skolgrupper

Lotta Edholm.

Regeringen lägger pengar i vårbudgeten på att få till fler och mindre undervisningsgrupper för grundskoleelever i behov av särskilt stöd.

– Skälet är att ganska många elever i dag inte för den hjälp och det stöd som de har rätt till, säger skolminister Lotta Edholm (L) till TT.

– Jag har under åren haft kontakt med så många föräldrar som vittnar om detta, om barn med asperger eller autismliknande drag till exempel som har placerats i helt vanliga klasser där olika anpassningar ska få det att funka och så gör det inte det.

Hur många barn som på detta sätt kommer i kläm är svårt att säga, enligt ministern.

– Jag menar att en bov i dramat är den här inkluderingstanken som i väldigt många fall har lett till exkludering. Man säger att eleverna ska vara en del av den samlade klassen med 30 elever och sedan slutar alltihopa med att eleven sitter i en korridor med en outbildad elevassistent.

Det nuvarande statsbidraget för de här insatserna är 40 miljoner kronor. Det ökar till 60 miljoner kronor.

TT: Hur stor skillnad kan 20 miljoner kronor extra göra?

– Det är ju klart att det här ska ses som en början på det här arbetet, svarar Lotta Edholm.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV